Otvorené PO-ŠT od 9:00 do 17:00 h. 

Dohovor a nákladný list CMR 

Cieľ seminára: jednodňový seminár venovaný výkladu ustanovení Dohovoru CMR a používaniu nákladného listu CMR. Okrem iného sa venuje podmienkam prepravy, udalostiach pri preprave, uzatvoreniu zmluvy o preprave a inému. Účastníkom budú prezentované informácie na praktických prípadoch a keďže ide o medzinárodnú prepravu, tak aj súvislosti s colnými predpismi a čo všetko z nich pre dopravcov v cestnej nákladnej doprave vyplýva.

Cieľová skupina: seminár je určený pre dopravcov, majiteľov prepravných a špedičných spoločností, vodičov v medzinárodnej preprave, disponentov, pracovníkov logistiky, zasielateľských firiem, prevádzkovateľov colných skladov, distribútorov, colných deklarácií ako aj pracovníkov inbound a outbound oddelení v logistických centrách, všetkých ktorí nejakým spôsobom prichádzajú do styku s nákladnými listami CMR a zabezpečujú vybavovanie zásielok v medzinárodnej kamiónovej doprave.

Program seminára:

 1. Rozsah platnosti Dohovoru CMR,
 2. Osoby za ktoré dopravca zodpovedá,
 3. Uzavretie a vykonávanie prepravnej zmluvy,
 4. Vystavenie, vyplnenie, použitie nákladného listu CMR,
 5. Odoslanie a dodanie tovaru,
 6. Začatie prepravy,
 7. Udalosti počas prepravy,
 8. Povinnosti dopravcu,
 9. Výhrady dopravcu (vodiča),
 10. Zodpovednosť dopravcu za poškodenie alebo stratu tovaru,
 11. Reklamácie a žaloby,
 12. Preprava vykonávaná niekoľkými dopravcami,
 13. Neplatnosť dojednaní v rozpore s Dohovorom CMR,
 14. Poistenie tovaru a nákladu,
 15. Všeobecné prepravné podmienky,
 16. Príklady z praxe a ich riešenie,
 17. Diskusia, otázky a odpovede.

Vzdelávanie využíva praktické príklady, brainstorming, spätnú väzbu. Účastníci môžu prezentovať vlastné podnety a formou diskusie pod vedením lektora sa formujú výstupy pre účastníkov. Lektor odpovie na dopyty účastníkov. Po skončení vzdelávania môžu účastníci konzultovať s lektorom problémy z aplikačnej praxe osobne, telefonicky, mailom. Využite naše viac ako dvadsaťročné skúsenosti z oblasti profesijného odborného vzdelávania dospelých zo skúsenými lektormi a odborníkmi z aplikačnej praxe. Ponúkame možnosť realizácie INTERNE u Vás bez cestovania. Lektori prídu, vyškolia pracovníkov. V prípade záujmu nás kontaktujte. Pripravíme riešenie pre Vás na mieru čo sa týka obsahu, miesta konania aj termínov. Naša výhoda oproti konkurencii je individuálny prístup a riešenia podľa požiadaviek klienta na mieru.

V cene sú zahrnuté: študijné materiály, občerstvenie, obed (nie interný), osvedčenie o absolvovaní

Termíny konania: https://www.cdservices.sk/seminare/aktualne-terminy/ alebo INTERNE u klienta po dohode

Časová dotácia: 9.00 h. - 15.00 h., 2 x 15 minút prestávka, 60 minút prestávka  na obed, 6 vyučovacích hodín a 45 minút

Miesto konania: podľa aktuálnej ponuky na webe alebo INTERNE u klienta alebo dištančne po dohode vo vopred dohodnutom termíne

Cena: 180 EUR bez DPH

Kontaktná osoba: Mgr. Jozef Vaško, em. h.c.i. - konateľ, colný špecialista, odborný lektor a konzultant

Telefón: +421 905 172872

E-mail: jozef.vasko@cdservices.sk