Otvorené PO-ŠT od 9:00 do 17:00 h. 

Elektronické colné konanie

Elektronická komunikácia s colnými úradmi je v colnom konaní pri tranzite, dovoze a vývoze povinná, ako posledná bola v Slovenskej republike zavedená pre dovoz a to s účinnosťou od 1.7.2017.

Všetky subjekty sú povinné okrem zákonných výnimiek komunikovať s colnými orgánmi už len elektronicky, tzn. nielen pri colnom konaní, ale i pri správnom konaní, napr. podávané žiadostí a pod. Preto, pokiaľ realizujete dovoz / vývoz len príležitostne alebo raz za dlhšie obdobie, obráťte sa na nás a my celý proces colného konania aj s poradenstvom a konzultáciami, či koordináciou pristavenia tovaru do colného priestoru zrealizujeme v zastúpení za Vás. 

Ako prvá bola elektronická komunikácia zavedená na colný režim tranzit s využitím automatizovaného systému pre tranzit s názvom NCTS.

Pokiaľ hodláte podávať colné vyhlásenia či už pre tranzit, dovoz alebo vývoz, tak mali by ste mali vedieť, že musíte splniť určité predpoklady a podmienky, prv než začnete a budete môcť vstupovať do colných konaní elektronicky.

Podmienky pre realizáciu elektronického colného konania

 • Identifikácia súčasného stavu u klienta (vyplnenie dotazníka pre zavedenie ECK),
 • Zaslanie podkladov ku KEP:
 • sken OP a VP – obojstranne,
 • výpis z OR SR – nie starší ako 6 mesiacov
 • súhlas s vydaním zamestnaneckého certifikátu.
 • Vybavenie KEP u certifikačnej autority (na USB),
 • Inštalácia DEMO verzie IS MERKURIS z web stránky www.davidplus.sk,
 • Identifikácia druhu programu MSP podľa predpokladaného počtu vystavovaných dokladov,
 • MSP = mesačný servisný poplatok - služba spojená s prenájmom komerčného colného softvéru, ktorá je oveľa výhodnejšia, než jeho zakúpenie, nakoľko zahŕňa aj všetky aktualizácie predpisov a postupov 
 • Vytvorenie Agendy, tzn. kde budú ukladané všetky súbory (s David Plus),
 • KEP - inštalácia podpisovej politiky:
 • - pre občiansky preukaz - z www.slovensko.sk, na stiahnutie,
 • - pre KEP zamestnanecký - z www.dtca.sk stiahnuť Secure Store - https://www.ica.cz/secure-store
 • Registrácia v CEP (Centrálny elektronický priečinok) – https://www.cep.financnasprava.sk/sk/ako-pouzivat-cep/informacie-k-registracii
 • Spustenie plnej verzie, aktivácia k určenému dátumu podľa zmluvy (formulár na www.davidplus.sk), k tomu je nevyhnutné mať už pridelené registračné číslo z CEP, bez toho plnú verziu colného softvéru MERKURIS nespustíte.
 • Nastavenie colného softvéru MERKURIS s David Plus – potrebné číslo registrácie v CEP
 • Odskúšanie elektronického prenosu – s David Plus
 • Zaškolenie k vyplňovaniu pri vývoze a dovoze vykoná pracovník firmy David Plus


Pokiaľ však nechcete, nie ste ochotný, alebo schopný, vyššie uvedené predpoklady a podmienky splniť, tak sa obráťte na nás s požiadavkou colného zastúpenia a my Vám pošleme návrh zmluvy s cenníkom za naše služby. Radi Vás v colnom konaní zastúpime a súčasne Vám poskytneme i colné poradenstvo a konzultácie, čím budete mať komplexne zabezpečené plnenie potrebných a vyžadovaných colných formalít aj s poradenským servisom.  

Výsledkom celého procesu colného konania je rozhodnutie o prepustení / neprepustení tovaru, s ktorým Vás bezodkladne oboznámime a pošleme Vám všetky dokumenty (colné vyhlásenie, výmer platby, potvrdenie o výstupe pri vývoze) na Vami zadaný mail bezodkladne. 

Vyžiadajte si ponuku k zavedenie elektronickej komunikácie s colným úradom :