Otvorené PO-ŠT od 9:00 do 17:00 h. 

Blog aktualít

 

Tovar so štatútom únie je získaný v Európskej únii, dovezený do EÚ a prepustený do voľného obehu alebo vyrobený výlučne z tovaru získaného v Únií alebo prepusteného do voľného obehu po jeho dovoze do Únie.
Ak sa tovar nenachádza vo voľno obehu za týchto podmienok, potom nemá štatút Únie. Všetok tovar, ktorý sa nachádza na colnom území...

Ako aktuálne informuje Ministerstvo životného prostredia SR na svojom webe termín na predloženie správy o dovoze tovarov spadajúcich pod Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/956, ktorým sa zriaďuje mechanizmus uhlíkovej kompenzácie na hraniciach (CBAM) je dnes 31. 1. 2024 a to za všetky dovozy dotknutých tovarov v 4. kvartáli roka...