Otvorené PO-ŠT od 9:00 do 17:00 h. 

Distribútor, predajca a spotrebiteľ pohonných látok

Odborný seminár realizujeme ako jednodňový v rozsahu 6 vyučovacích hodín so zameraním na výklad jednotlivých ustanovení zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších zmien a doplnení.

Cieľ seminára: poskytnúť účastníkom komplexné informácie o vydávaní povolení podľa zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov - vydanie povolenia, vedenie evidencií, prípadné sankcie za nevedenie evidencií, zaradenie do evidencie.

Cieľová skupina: najmä výrobcovia, veľkosklady, dovozcovia, prevádzkovatelia čerpacích staníc, možné nové daňové subjekty, ale vhodné aj pre daňových poradcov, advokátov.

Program seminára:

  1. Legislatívny základ
  2. Osobitosti daňového konania
  3. Žiadosť o vydanie povolenia
  4. Registrácia - priebeh
  5. Spôsob vedenia evidencie
  6. Elektronická komunikácia
  7. Preprava
  8. Sprievodné dokumenty
  9. Kvalifikovaný elektronický podpis
  10. Diskusia

Vzdelávanie využíva praktické príklady, brainstorming, spätnú väzbu. Účastníci môžu prezentovať vlastné podnety a formou diskusie pod vedením lektora sa formujú výstupy pre účastníkov. Lektor zodpovie dopyty účastníkov. Po skončení vzdelávania môžu účastníci konzultovať s lektorom problémy z aplikačnej praxe osobne, telefonicky, mailom. Využite naše viac ako dvadsaťročné skúsenosti z oblasti profesijného odborného vzdelávania dospelých zo skúsenými lektormi a odborníkmi z aplikačnej praxe. Ponúkame možnosť realizácie INTERNE u Vás bez cestovania. Lektori prídu, vyškolia pracovníkov. V prípade záujmu nás kontaktujte. Pripravíme riešenie pre Vás na mieru čo sa týka obsahu, miesta konania aj termínov.

V cene sú zahrnuté: študijné materiály, občerstvenie, obed (nie pri internej forme), osvedčenie o absolvovaní

Termíny konania: https://www.cdservices.sk/aktualne-terminy/

Časový harmonogram: začiatok o 9.00, ukončenie 15.00, prestávky na občerstvenie a prestávka na obed, 6 vyuč. hodín a 45 min.

Miesto konania: podľa aktuálnej ponuky na webe / INTERNE u klienta / ON LINE po dohode (podľa cenovej ponuky)

Cena: 180 EUR bez DPH / 1 osoba

Kontaktná osoba: Ing. Milan Sládek – konateľ, expert na spotrebné dane, odborný konzultant, lektor

Telefón: +421 915 575265

E-mail: milan.sladek@cdservices.sk