Otvorené PO-ŠT od 9:00 do 17:00 h. 

Zákon o SPD z elektriny uhlia, zemného plynu

Seminár realizujeme ako jednodňový v rozsahu 6 hodín so zameraním na výklad jednotlivých ustanovení zákona o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu

Cieľ školenia: poskytnúť účastníkom komplexné informácie o zákone č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov.

Cieľová skupina: najmä výrobcovia elektriny alebo tepla, dodávatelia a odberatelia elektriny, uhlia alebo zemného plynu, spoločenstvá vlastníkov bytov a pod., vhodné ale aj pre daňových poradcov, advokátov.

Program seminára:

 • DAŇ Z ELEKTRINY,
 • DAŇ Z UHLIA,
 • DAŇ ZO ZEMNÉHO PLYNU
 1. Legislatívny základ
 2. Predmet dane
 3. Základ dane a výpočet dane
 4. Sadzba dane a oslobodenie od dane
 5. Oprávnený spotrebiteľ elektriny, uhlia, zemného plynu
 6. Vznik daňovej povinnosti
 7. Platiteľ dane z elektriny, uhlia, zemného plynu
 8. Registrácia platiteľa dane z elektriny, uhlia, zemného plynu
 9. Zdaňovacie obdobie, daňové priznanie a splatnosť dane
 10. Vrátenie dane
 11. Vedenie evidencií
 12. Malý výrobca elektriny vyrobenej z obnoviteľného zdroja
 13. Osobitné ustanovenia pre stlačený zemný plyn
 14. Správne delikty, sankcie a ich eliminácia
 15. Elektronická komunikácia so správcom dane
 16. Diskusia

Vzdelávanie využíva praktické príklady, brainstorming, spätnú väzbu. Účastníci môžu prezentovať vlastné podnety a formou diskusie pod vedením lektora sa formujú výstupy pre účastníkov. Lektor zodpovie dopyty účastníkov. Po skončení vzdelávania môžu účastníci konzultovať s lektorom problémy z aplikačnej praxe osobne, telefonicky, mailom. Využite naše viac ako dvadsaťročné skúsenosti z oblasti profesijného odborného vzdelávania dospelých zo skúsenými lektormi a odborníkmi z aplikačnej praxe. Ponúkame možnosť realizácie INTERNE u Vás bez cestovania. Lektori prídu, vyškolia pracovníkov. V prípade záujmu nás kontaktujte. Pripravíme riešenie pre Vás na mieru čo sa týka obsahu, miesta konania aj termínov.

V cene sú zahrnuté: študijné materiály, občerstvenie, obed (nie pri internej forme), osvedčenie o absolvovaní

Termíny konania: https://www.cdservices.sk/aktualne-terminy/

Časový harmonogram: začiatok o 9.00, ukončenie 15.00, prestávky na občerstvenie a prestávka na obed, 6 vyuč. hodín a 45 min.

Miesto konania: podľa aktuálnej ponuky na webe / INTERNE u klienta / ON LINE po dohode (podľa cenovej ponuky)

Cena: 180 EUR bez DPH / 1 osoba

Kontaktná osoba: Ing. Milan Sládek – konateľ, expert na spotrebné dane, odborný konzultant, lektor

Telefón: +421 915 575265

E-mail: milan.sladek@cdservices.sk