Otvorené PO-ŠT od 9:00 do 17:00 h. 

Incoterms 2020

Pravidlá Medzinárodnej obchodnej komory Incoterms® upravujúce obchodné podmienky domáceho a medzinárodného obchodu riešia toto riziko uľahčením realizácie v rámci svetového obchodu. Odkaz na pravidlo Incoterms 2020® v zmluve o predaji tovaru jasne vymedzuje príslušné povinnosti strán týkajúce sa napríklad rizík, nákladov a opatrení pri preprave a colnom konaní, čím sa znižuje možnosť právnych komplikácií.

Štandardy Incoterms 2020® tiež ponúkajú jednoduchšiu a zrozumiteľnejšiu prezentáciu všetkých pravidiel, ktorá obsahuje revidovanú jazykovú úpravu, rozšírené úvodné a vysvetľujúce poznámky a články usporiadané tak, aby lepšie odrážali logiku predajnej transakcie. Incoterms 2020® je tiež prvou verziou pravidiel Medzinárodnej obchodnej komory Incoterms®, ktorá obsahuje horizontálnu prezentáciu, zoskupuje všetky podobné články a umožňuje používateľom jasne vidieť rozdiely v riešení konkrétnych problémov v rámci jedenástich pravidiel Incoterms®.

INCOTERMS 2020 - medzinárodné obchodné podmienky
INCOTERMS 2020 - medzinárodné obchodné podmienky

Univerzálne podmienky pre všetky druhy dopravy

 • EXW Ex Works / Zo závodu
 • FCA Fre Carrier / Vyplatené dopravcovi
 • CPT Carriage Paid To / Preprava platená do
 • CIP Carriage and Insurance Paid To / Preprava a poistenie platené do
 • DAP Delivered At Place / S dodaním na miesto
 • DPU Delivery At Place Unloaded / S dodaním na miesto vyložené
 • DDP Delivered Duty Paid / S dodaním clo platené

Podmienky pre námornú a vnútrozemskú vodnú dopravu

 • FAS Free Alongside Ship / Vyplatené k boku lode
 • FOB Free On Board / Vyplatené na loď
 • CFR Cost And Freight / Náklady a prepravné
 • CIF Cost Insurance And Freight / Náklady, poistné a prepravné

Pravidlá ICC dvojjazyčné SK/EN 45 EUR-1 ks
Pravidlá ICC dvojjazyčné SK/EN 45 EUR-1 ks

Čo Incoterms 2020® upravujú 

1. Pravidlá Incoterms 2020® vysvetľujú súbor jedenástich najbežnejšie používaných trojpísmenových obchodných podmienok, napr. CIF, DAP atď., ktoré odrážajú obchodné praktiky pri zmluvách o predaji a kúpe tovaru.

2. Pravidlá Incoterms 2020® opisujú:

 • Povinnosti: Kto čo robí medzi predajcom a kupujúcim, napr. kto organizuje prepravu a poistenie tovaru alebo kto získava prepravné doklady a vývozné alebo dovozné licencie;
 • Riziko: kde a kedy predávajúci "doručí" tovar, inými slovami, keď riziko prechádza z predávajúceho na kupujúceho; a
 • Náklady: ktorá strana je zodpovedná za ktoré náklady, napríklad náklady na dopravu, balenie, nakládku  alebo vykládku a náklady na bezpečnostnú kontrolu alebo na bezpečnostné opatrenia.

Pravidlá Incoterms® pokrývajú tieto oblasti v súbore desiatich článkov, očíslovaných A1 / B1 atď., v článkoch A, ktoré predstavujú povinnosti predávajúceho, a v článkoch B, ktoré predstavujú povinnosti kupujúceho.

Čo Incoterms neupravujú 

3. Pravidlá Incoterms® nie sú samy osebe - a preto nenahrádzajú - kúpnu zmluvu. Sú navrhnuté tak, aby odrážali obchodné praktiky nie však pre konkrétny druh tovaru - a pre akýkoľvek. Môžu sa použiť rovnako pre obchod s hromadným nákladom železnej rudy, ako aj pre päť kontajnerov elektronických zariadení alebo desať paliet čerstvých kvetín prepravovaných letecky.

4. Pravidlá Incoterms® sa nezaoberajú týmito záležitosťami:

 • či vôbec existuje kúpna zmluva;
 • špecifikácie predaného tovaru;
 • čas, miesto, spôsob alebo mena pre zaplatenie ceny;
 • opravné prostriedky, ktoré možno uplatniť pri porušení kúpnej zmluvy;
 • väčšina následkov oneskorenia a iné porušenia plnenia zmluvných záväzkov;
 • účinok sankcií;
 • uvalenie ciel;
 • zákazy pri vývoze a dovoze;
 • vyššia moc alebo dopady;
 • práva duševného vlastníctva; alebo
 • spôsob, miesto alebo zákon na riešenie sporov v prípade takéhoto porušenia.
 • spôsob, miesto alebo právo na riešenie sporov v prípade takéhoto porušenia.

A čo je najdôležitejšie, treba zdôrazniť, že pravidlá Incoterms® sa nezaoberajú prevodom majetku, práv a vlastníctva predaného tovaru.


Chcete sa dozvedieť viac? Rezervujte si miesto na našich odborných seminároch zameraných na INCOTERMS 2020 alebo si dohodnite individuálne, interné alebo dištančné vzdelávanie pre Vašich pracovníkov

Všeobecné termíny našich odborných školení nájdete na našom webe v časti SEMINÁRE/aktuálne termíny alebo jednoducho len kliknite na priložené tlačidlo:


Odborné semináre realizujeme prezenčne v Trnave, v Bratislave, tiež interne po dohode priamo u Vás, alebo dištančne na diaľku cez zdieľané ON LINE pripojenie.

Prihláste sa na naše odborné semináre k problematike INCOTERMS 2020 už dnes:   

Interne pre ucelené skupiny, jednotlivcov priamo u Vás vo firme bez cestovania.
Neváhajte nás osloviť, navrhneme Vám riešenie, pošleme Vám cenovú ponuku.