Otvorené PO-ŠT od 9:00 do 17:00 h. 

 Dôkazy o pôvode

Cieľ seminára: jednodňový odborný špecializovaný seminár, ktorý sa venuje problematike vystavovania a vydávania dôkazov o pôvode, ich druhov a správneho použitia podľa colných predpisov. Predstavíme Vám vzory osvedčení, ich náležitosti, chyby pri vyplnení, či používaní. Taktiež Vás oboznámime so zjednodušenými postupmi schválený vývozca a registrovaný vývozca. či chybami pri vystavení alebo otázkami následnej verifikácie dôkazov o pôvode zo strany colných orgánov.

Cieľová skupina: odporúčame pre výrobcov, dovozcov, vývozcov, zasielateľov, colné deklarácie, colných zástupcov, logistických operátorov, začínajúcich podnikateľov v zahraničnom obchode, colných manažérov, pracovníci zodpovedný za styk s colným zástupcom,

Program seminára:

 1. Všeobecné požiadavky,
 2. Postup pri vydávaní sprievodného osvedčenia EUR.1 / EUR-MED / FORM A- vzory,
 3. Sprievodné osvedčenia EUR.1 / EUR-MED vydané dodatočne, vzory,
 4. Vydávanie duplikátu sprievodného osvedčenia EUR.1 / EUR-MED, vzory,
 5. Vydávanie sprievodných osvedčení EUR.1/EUR-MED na základe skôr vydaného alebo vystaveného dôkazu o pôvode,
 6. Účtovné delenie,
 7. Vyhotovenie vyhlásenia o pôvode alebo vyhlásenia o pôvode EUR-MED - vzory,
 8. Schválený/Registrovaný vývozca (REX) - význam, podmienky, uplatňovanie,
 9. Platnosť a predkladanie dôkazu o pôvode a oslobodenie od povinnosti predložiť dôkaz o pôvode,
 10. Dovoz po častiach,
 11. Podporné doklady - druhy, predkladanie, uchovávanie,
 12. Uchovávanie dôkazu o pôvode, vyhlásenia dodávateľa a podporných dokladov,
 13. Nezrovnalosti a formálne chyby, najčastejšie chyby pri vystavení dôkazov o pôvode,
 14. Následná verifikácia dôkazov o pôvode,
 15. Ako si nárokovať na uplatnenie preferencie pri dovoze,
 16. Sumy vyjadrené v eurách,
 17. Diskusia, otázky a odpovede.

Vzdelávanie využíva praktické príklady, brainstorming, spätnú väzbu. Účastníci môžu prezentovať vlastné podnety a formou diskusie pod vedením lektora sa formujú výstupy pre účastníkov. Lektor odpovie na dopyty účastníkov. Po skončení vzdelávania môžu účastníci konzultovať s lektorom problémy z aplikačnej praxe osobne, telefonicky, mailom. Využite naše viac ako dvadsaťročné skúsenosti z oblasti profesijného odborného vzdelávania dospelých zo skúsenými lektormi a odborníkmi z aplikačnej praxe. Ponúkame možnosť realizácie INTERNE u Vás bez cestovania. Lektori prídu, vyškolia pracovníkov. V prípade záujmu nás kontaktujte. Pripravíme riešenie pre Vás na mieru čo sa týka obsahu, miesta konania aj termínov. Naša výhoda oproti konkurencii je individuálny prístup a riešenia podľa požiadaviek klienta na mieru.

V cene sú zahrnuté: študijné materiály, občerstvenie, obed (nie interná forma), osvedčenie o absolvovaní

Termíny konania: https://www.cdservices.sk/aktualne-terminy/ 

Časový harmonogram: začiatok o 9.00 h., ukončenie 15.00 h., 2x15 min. prestávka, prestávka na obed, 6 vyučovacích hodín/45 min.

Miesto konania: podľa aktuálnej ponuky na webe / INTERNE pre ucelené skupiny / ON LINE po dohode (podľa cenovej ponuky)

Cena: 180 EUR bez DPH / 1 osoba  

Kontaktná osoba: Mgr. Jozef Vaško, em. h.c.i. - konateľ, colný špecialista, odborný lektor a konzultant 

Telefón: +421 905 172872

E-mail: jozef.vasko@cdservices.sk