Otvorené PO-ŠT od 9:00 do 17:00 h. 

Aktuálne termíny 2024

Odborní kurzy a semináre realizujeme prezenčne, dištančne, interne po predchádzajúcej dohode s klientom. 

 • Prihláste sa cez formulár "PRIHLÁŠKA" na úvodnej stránke, alebo na stránke príslušného kurzu, seminára
 • Pokyny pošleme len prihláseným účastníkom na mail.

Cena kurzov a seminárov: 

 • Jednodňový seminár - 180 EUR bez DPH / 1 osoba

 • Odborný colný kurz deklaranta - 780 EUR bez DPH / 1 osoba

Cena zahŕňa:

 • Študijný materiál - zákaz kopírovania, verejného šírenia bez písomného súhlasu autora 
 • Osvedčenie absolventom bezplatne 
 • Osvedčenie vystavujeme elektronicky bezodplatne po skončení vzdelávania, doručujeme mailom 
 • Osvedčenie zasielané poštou v písomnom vyhotovení 20 EUR; 
 • Osvedčenie v anglickom, nemeckom jazyku - doručenie poštou 20 EUR; elektronicky bezodplatne
 • Duplikát lebo náhradné osvedčenie - poštou 20 EUR; elektronicky bezodplatne  
 • Základné konzultácie účastníkom bezodplatne po skončení vzdelávania bez časového obmedzenia 
 • Konzultácie a poradenstvo nad základný rozsah podľa cenovej ponuky 
 • Odoslaním prihlášky súhlasíte s nižšie uvedenými OPPV (obchodné podmienky pre vzdelávanie)


 • dátum     názov kurzu, seminára

MAREC

APRÍL

MÁJ

JÚN