Otvorené PO-ŠT od 9:00 do 17:00 h. 

Spotrebiteľské balenie liehu - oprávnenie na distribúciu

Školenie realizujeme ako jednodňové v rozsahu 6 hodín so zameraním na oprávnenie na distribúciu spotrebiteľského balenia liehu a plnenie povinností, vedenie evidencií spotrebiteľských balení v elektronickej forme, podávanie hlásení.

Cieľ školenia: poskytnúť účastníkom ucelené informácie o právnom rámci § 54 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov o možnostiach vydania povolenia, cez vedenie evidencií až po hroziace sankcie za nevedenie evidencií, nákup bez oprávnenia, predaj bez oprávnenia.

Cieľová skupina: najmä výrobcovia, veľkosklady, oprávnení príjemcovia, dovozcovia spotrebiteľského balenia liehu, predajcovia spotrebiteľského balenia liehu, ale vhodné aj pre daňových poradcov, advokátov.

Program seminára:

 1. Legislatívny základ
 2. Osobitosti daňového konania
 3. Vydanie oprávnenia na distribúciu
 4. Podávanie hlásení (generovanie správ)
 5. Vedenie evidencie
 6. Nákup a predaj bez oprávnenia
 7. Riziká porušenia zákona a povinností
 8. Riziká pri nevedení evidencie
 9. Prípadné sankcie a ich eliminácia
 10. Elektronická komunikácia so správcom dane
 11. Diskusia

Vzdelávanie využíva praktické príklady, brainstorming, spätnú väzbu. Účastníci môžu prezentovať vlastné podnety a formou diskusie pod vedením lektora sa formujú výstupy pre účastníkov. Lektor zodpovie dopyty účastníkov. Po skončení vzdelávania môžu účastníci konzultovať s lektorom problémy z aplikačnej praxe osobne, telefonicky, mailom. Využite naše viac ako dvadsaťročné skúsenosti z oblasti profesijného odborného vzdelávania dospelých zo skúsenými lektormi a odborníkmi z aplikačnej praxe. Ponúkame možnosť realizácie INTERNE u Vás bez cestovania. Lektori prídu, vyškolia pracovníkov. V prípade záujmu nás kontaktujte. Pripravíme riešenie pre Vás na mieru čo sa týka obsahu, miesta konania aj termínov.

V cene sú zahrnuté: študijné materiály, občerstvenie, obed (nie interne/online), osvedčenie o absolvovaní

Termíny konania: https://www.cdservices.sk/aktualne-terminy/ 

Časový harmonogram: začiatok o 9.00, ukončenie 15.00, prestávka na obed, 6 vyuč. hodín á 45 min.

Miesto konania: podľa aktuálnej ponuky na webe / INTERNE pre ucelené skupiny / ON LINE po dohode aj individuálne (podľa cenovej pouky)

Cena: 180 EUR bez DPH / 1 osoba

Kontaktná osoba: Ing. Milan Sládek – konateľ, expert na spotrebné dane, odborný konzultant, lektor

Telefón: +421 915 575265

E-mail: milan.sladek@cdservices.sk