Otvorené PO-ŠT od 9:00 do 17:00 h. 

Colné a daňové poradenstvo

Služby colného a daňového poradenstva a konzultácie poskytujeme naším klientom bezodplatne v rámci základného poradenstva. Taktiež klientom absolvovali naše odborné semináre a kurzy poskytujeme základné poradenstvo a konzultácie bezodplatne a to i po skončení vzdelávacích aktivít. Neváhajte a s dôverou sa môžete kedykoľvek na nás obrátiť a my Vám poskytneme potrebnú podporu, informácie a konzultácie, či poradíme pri riešení Vašej situácie. Pokiaľ chcete mať istotu, že získate potrebné informácie vždy, uzatvorte si zmluvu o poskytovaní poradenských služieb a budete mať poradenský a konzultačný servis bez obmedzení kedykoľvek k dispozícií.   


Pošlite nám čo najskôr Vaše požiadavky, napíšte nám o čom máte záujem:


Daňové poradenstvo je zamerané špecificky na spotrebné dane a DPH v rámci zahraničného obchodu. Spotrebné dane sú veľmi špecifickou oblasťou a nie každý subjekt si môže dovoliť vlastného odborníka, využite preto možnosť si ho prenajať a zmluvne zabezpečiť cez uzatvorenie Zmluvy o poskytovaní poradenských služieb, prípadne ho využiť ad hoc, tu však nemáte vždy istotu, že Vám poradí, iba ak v rámci základného poradenstva.

Štruktúru colného poradenstva tvorí colná problematika a všetky súvisiace témy v rámci logistiky, medzinárodné obchodné podmienky INCOTERMS, štatistické vykazovanie INTRASTAT, či Medzinárodný dohovor CMR a nákladný list CMR.  

Klientom ponúkame široké možnosti využiť účasť na našich odborných seminároch, školeniach a kurzoch, kde získajú potrebné znalosti, zručnosti a prehľad potrebný pre efektívne zvládnutie a riadenie colných, daňových, certifikačných a logistických procesov. Našou výhodou je vysoká miera flexibility, ochota pomôcť ako aj dlhoročné skúsenosti z praxe a znalosť procesov, postupov a colných a daňových predpisov.  

To všetko prispieva k spokojnosti našich klientov, taktiež získate informačný servis pri podpise zmluvy o poskytovaní služieb colného a daňového poradenstva. Pokiaľ nemáte odborného pracovníka, vytvorené potrebné zázemie pre sledovanie a ste zameraní na operatívne činnosti a výkon Vašej hlavnej podnikateľskej činnosti, je to pravý produkt pre Vás, aby ste nič neopomenuli a mali tie najčerstvejšie a najaktuálnejšie informácie. V dnešnom svete biznisu totiž platí, že včas získané informácie Vám poskytnú  významnú konkurenčnú výhodu.     

V rámci služieb colného a daňového poradenstva Vám poskytneme tiež službu colného zastúpenia v colnom konaní a efektívne zabezpečíme pre Vašu spoločnosť priebeh colného konania pri dovoze a vývoze tovaru alebo materiálu do Vašej výroby bez zbytočných prestojov na pobočke colného úradu s nepretržitou prevádzkou. 

Stačí ak nás oslovíte a my Vám pošleme návrh mandátnej zmluvy a plnej moci, dohodneme všetky potrebné náležitosti a upresníme Vám aké dokumenty budeme od Vás potrebovať k zabezpečeniu colného konania pre Váš tovar. V rámci služieb colného a daňového poradenstva klientom poskytujeme i spracovanie a vykazovanie hlásení pre vývoze a dovoze v rámci Únie pre systém INTRASTAT-SK, ktoré každý klient má komplexne riešené i s poradenským a konzultačným servisom nepretržite 24 hodín denne.

Javí sa Vám to pre Vás optimálny servis, oslovte nás s Vašimi požiadavkami a my pre Vás komplexne zabezpečíme všetky činnosti, vrátane poradenstva, konzultácií a efektívnych reportov pre potreby Vašej spoločnosti.