Otvorené PO-ŠT od 9:00 do 17:00 h. 

Elektronická evidencia, povolenie na predaj, distribúcia spotrebiteľského balenia liehu

Seminár realizujeme ako jednodňový v rozsahu 4 hodiny so zameraním na vedenie evidencií spotrebiteľských balení v elektronickej forme, podávanie hlásení.

Cieľ školenia: poskytnúť účastníkom ucelené informácie o právnom rámci § 54 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov. Naučiť ako vykonávať elektronické vedenie evidencií, elektronické podávanie hlásení , aké prípadné sankcie hrozia za nevedenie evidencií.

Cieľová skupina: najmä veľkosklady, oprávnení príjemcovia, dovozcovia spotrebiteľského balenia liehu, predajcovia spotrebiteľského balenia liehu (maloobchod, hotely, penzióny, reštaurácie, kaviarne, pohostinstvá a pod.).

Program seminára:

  1. Legislatívny základ
  2. Osobitosti daňového konania
  3. Povinnosti pre držiteľa povolenia na predaj a držiteľa oprávnenia na distribúciu
  4. Elektronické vedenie evidencií – zaškolenie na aplikáciu
  5. Riziká pri nevedení evidencie
  6. Podávanie hlásení (generovanie správ)
  7. Prípadné sankcie a ich eliminácia
  8. Diskusia

Vzdelávanie využíva praktické príklady, brainstorming, spätnú väzbu. Účastníci môžu prezentovať vlastné podnety a formou diskusie pod vedením lektora sa formujú výstupy pre účastníkov. Lektor zodpovie dopyty účastníkov. Po skončení vzdelávania môžu účastníci konzultovať s lektorom problémy z aplikačnej praxe osobne, telefonicky, mailom. Využite naše viac ako dvadsaťročné skúsenosti z oblasti profesijného odborného vzdelávania dospelých zo skúsenými lektormi a odborníkmi z aplikačnej praxe. Ponúkame možnosť realizácie INTERNE u Vás bez cestovania. Lektori prídu, vyškolia pracovníkov. V prípade záujmu nás kontaktujte. Pripravíme riešenie pre Vás na mieru čo sa týka obsahu, miesta konania aj termínov.

V cene sú zahrnuté: študijné materiály, občerstvenie, obed (nie pri internej forme), osvedčenie o absolvovaní

Termíny konania: https://www.cdservices.sk/aktualne-terminy/

Časový harmonogram: začiatok o 9.00, ukončenie 15.00, prestávky na občerstvenie a prestávka na obed, 6 vyuč. hodín a 45 min.

Miesto konania: podľa aktuálnej ponuky na webe / INTERNE u klienta / ON LINE po dohode (podľa cenovej ponuky)

Cena: 180 EUR bez DPH / 1 osoba

Kontaktná osoba: Ing. Milan Sládek – konateľ, expert na spotrebné dane, odborný konzultant, lektor

Telefón: +421 915 575265

E-mail: milan.sladek@cdservices.sk