Otvorené PO-ŠT od 9:00 do 17:00 h. 

Preferenčný pôvod tovaru 

v medzinárodnom obchode

Cieľ seminára: prevedieme Vás krok za krokom problematikou preferenčného pôvodu tovaru s praktickými príkladmi riešenia prípadov z aplikačnej praxe. Naučíme Vás správne vystaviť dôkazy pôvodu v EÚ, dozviete sa o preferenčnom rámci obchodovania medzi Európskou úniou a inými krajinami. Spoznáte možnosti využitia preferenčných výhod, súčasne Vás naučíme ako zistíte, či máte a kedy na ne nárok. Dozviete sa aké sú možnosti kumulácie, aplikácie zjednodušení, či ako správne vystaviť dodávateľské vyhlásenie. Predchádzajte vzniku incidentov, ušetrite čas, prostriedky prijatím včasných opatrení cez nastavenie Vášho systému. Vyškolíme Vašich pracovníkov, aby správne aplikovali pravidlá preferenčného pôvodu tovaru pri dovoze, resp. vývoze a získali pre Váš tovar konkurenčnú výhodu a ušetrili nemalé finančné prostriedky.

Cieľová skupina: obchodné subjekty, podnikatelia, obchodujúci s krajinami mimo Európskej únie, dovozcovia, vývozcovia, výrobcovia, distribútori, obchodné zastúpenia, spracovatelia, dodávatelia, odberatelia, colný deklaranti, obchodníci, manažéri, advokáti a zástupcovia v colnom konaní.

Program seminára:

A. Preferenčné systémy EÚ, dôkazy pôvodu, schválený vývozca, kumulácia

 1. Preferenčné systémy EÚ (zmluvné - dvojstranné, mnohostranné, jednostranné - nerecipročné),
 2. Podmienky získania preferenčného pôvodu (dostatočné spracovanie, minimálne operácie),
 3. Dôkazy preferenčného pôvodu tovar,
 4. Kumulácia tovaru n na báze zhodnosti pravidiel pôvodu,
 5. Zjednodušený postup pri potvrdzovaní pôvodu tovaru (schválený vývozca).

B. Najčastejšie pochybenia, podporné dokumenty, následná verifikácia

 1. Chyby v preferenčných dokladoch a najčastejšie nedostatky u schválených vývozcov,
 2. Dôvody, ktoré vedú k neuznaniu preferenčných dokladov,
 3. Možné úpravy pri vystavovaní preferenčných dokladov,
 4. Vystavovanie dodávateľských vyhlásení,
 5. Verifikácia dodávateľského vyhlásenia, verifikačné konanie - tlačivo INF 4,
 6. Záväzné informácie o pôvode tovaru,
 7. Diskusia, otázky a odpovede.

Vzdelávanie využíva praktické príklady, brainstorming, spätnú väzbu. Účastníci môžu prezentovať vlastné podnety a formou diskusie pod vedením lektora sa formujú výstupy pre účastníkov. Lektor odpovie na dopyty účastníkov. Po skončení vzdelávania môžu účastníci konzultovať s lektorom problémy z aplikačnej praxe osobne, telefonicky, mailom. Využite naše viac ako dvadsaťročné skúsenosti z oblasti profesijného odborného vzdelávania dospelých zo skúsenými lektormi a odborníkmi z aplikačnej praxe. Ponúkame možnosť realizácie INTERNE u Vás bez cestovania. Lektori prídu, vyškolia pracovníkov. V prípade záujmu nás kontaktujte. Pripravíme riešenie pre Vás na mieru čo sa týka obsahu, miesta konania aj termínov. Naša výhoda oproti konkurencii je individuálny prístup a riešenia podľa požiadaviek klienta na mieru.

V cene sú zahrnuté: študijné materiály, občerstvenie, obed (nie interná forma), osvedčenie o absolvovaní

Termíny konania: https://www.cdservices.sk/aktualne-terminy/

Časová dotácia: 9.00 h.-15.00 h., 2x15 minút prestávka, 60 minút prestávka na obed, 6 vyučovacích hodín a 45 minút

Miesto konania: podľa aktuálnej ponuky na webe alebo INTERNE pre ucelené skupiny / ON LINE po dohode (podľa cenovej ponuky)

Cena: 180 EUR bez DPH / 1 osoba

Kontaktná osoba: Mgr. Jozef Vaško, em. h.c.i. - konateľ, colný špecialista, odborný lektor a konzultant

Telefón: +421 905 172872

E-mail: jozef.vasko@cdservices.sk