Otvorené PO-ŠT od 9:00 do 17:00 h. 

Výklad pravidiel pôvodu 

pre obchodnú prax

Cieľ seminára: venuje sa problematike pôvodu tovaru pre uľahčenie obchodovania sa tovarom. Vývozcovia - dozviete sa ako požiadať o zodpovedajúci dôkaz (osvedčenie) o pôvode a či plníte kritériá pre priznanie preferenčného pôvodu. Dovozcovia - dozviete sa ako uplatniť nárok na preferenčné zaobchádzanie, aký druh dôkazu pôvodu predložiť pri colnom konaní. Taktiež aký dôkaz žiadať z akej krajiny a prečo. Či, ako a kedy získať zjednodušený postup schválený vývozca. Kódy pri uplatnení nároku na priznanie preferencie.

Cieľová skupina: odporúčame pre výrobcov, obchodníkov, nákup/predaj, dovozcov, vývozcov, zasielateľov, colné deklarácie, colných zástupcov, logistických operátorov, začínajúcich podnikateľov v zahraničnom obchode, colných manažérov, pracovníci zodpovedný za styk s colným zástupcom.

Program seminára:

 1. O čom hovoria pravidlá pôvodu, vymedzenie pojmov
 2. Ako rozoznám kedy ide o nepreferenčný alebo preferenčný pôvod
 3. Kedy má nepreferenčný pôvod svoje opodstatnenie
 4. Ako postupovať pri určení pôvodu
 5. Podlieha môj tovar preferenčnému zaobchádzaniu, ako uplatním nárok na priznanie preferencie pri dovoze
 6. Medzinárodné dohody a preferencie, systém GSP a autonómne preferencie, kódy a druhy osvedčení
 7. Aké kritériá pre priznanie preferenčného pôvodu musia byť splnené pri vývoze
 8. Aké základné pravidlá sa uplatňujú pri určení pôvodu v závislosti od výrobku:
 • Pravidlo pridanej hodnoty (hodnotové pravidlo)
 • Pravidlo tarifného skoku (zmena HS kódu – 4/6 miesta)
 • Výroba z určitých výrobkov (špecifické spracovateľské operácie)
 • Opracovanie / spracovanie úplne získaných materiálov
 1. Čo sa považuje za minimálne / jednoduché operácie ako nedostatočné k priznaniu pôvodu tovaru
 2. Čo sa považuje za dostatočné opracovanie / spracovanie pre priznanie pôvodu tovaru
 3. Schválený vývozca, dodatočné vystavenie, podporné doklady a dodávateľské vyhlásenia
 4. Kumulácia, určujúce jednotky, náhradné diely, súpravy, neutrálne prvky
 5. Záverečná diskusia, otázky a odpovede

Používame praktické príklady, brainstorming, spätnú väzbu. Účastníci prezentujú vlastné podnety cez diskusiu vedenú lektorom, lektor zodpovie dopyty a konzultuje i po skončení vzdelávania bezodplatne. Využite vyše 20 ročné skúsenosti z oblasti profesijného odborného vzdelávania dospelých. Skúsení lektori z aplikačnej praxe. Pripravíme riešenie pre Vás na mieru obsahovo, spôsobom aj termínmi. Máme výhody v individuálnom prístupe, riešení podľa požiadaviek klienta na mieru.

V cene sú zahrnuté: študijné materiály, občerstvenie a obed (nie interne/online), osvedčenie o absolvovaní

Termíny konania: https://www.cdservices.sk/aktualne-terminy/

Časový harmonogram: začiatok o 9.00, ukončenie 15.00, prestávka 2x15 min. + obed 60 min., 6 vyučovacích hodín a 45 min.

Miesto konania: podľa aktuálnej ponuky na webe / INTERNE pre ucelené skupiny / ON LINE po dohode (podľa cenovej ponuky)

Cena: 180 EUR bez DPH / 1 osoba 

Kontaktná osoba: Mgr. Jozef Vaško, em. h.c.i. – konateľ, colný špecialista, odborný lektor a konzultant

Telefón: +421 905 172872

E-mail: jozef.vasko@cdservices.sk