Otvorené PO-ŠT od 9:00 do 17:00 h. 

 Odborné semináre 2024 

Zvoľte si tému, vyberte termín a odošlite prihlášk

Prihláška na semináre, kurzy, školenia:

  • Získate odborné vzdelanie zo skúsenými akreditovanými lektormi s rozsiahlymi znalosťami a zručnosťami z dlhoročnej odbornej praxe, ktorí využívajú príklady priamo zo svojej praxe. 
  • Účastníci prezentujú svoje podnety, výučba prebieha diskusiou pod vedením lektora, z ktorej sa formujú výstupy pre účastníkov. 
  • Lektori odpovedajú na dopyty účastníkov nielen v rámci odborných seminárov, ale tiež po ich skončení a to kedykoľvek bezodplatne v rámci základného poradenstva. 
  • Benefit - konzultácie po skončení vzdelávania s lektorom, konkrétne situácie a prípady  z aplikačnej praxe osobne, telefonicky alebo prostredníctvom mailu, či zdieľaného pripojenia na diaľku. 
  • Benefit - tri desaťročia skúsenosti z oblasti profesijného odborného vzdelávania dospelých skúsenými lektormi, odborníkmi priamo z aplikačnej praxe. 
  • Exkluzívny benefit - INTERNÉ vzdelávanie priamo u Vás vo firme bez nutnosti cestovania, v termíne, ktorý vyhovuje Vašim prevádzkovým potrebám. 
  • Benefit - riešenie na mieru obsahom, miestom, termínom, radi zodpovieme Vaše otázky a dopyty.  

Kontaktujte nás: 

V cene zahrnuté: študijné materiály, občerstvenie, obed (nie interná forma), osvedčenie. 

Časová dotácia: 9.00 h.-15.00 h., 6 vyučovacích hodín / 45 minút (2 x prestávka na kávu, 1 x prestávka na obed). 

PREZENČNÁ FORMA v mieste konania pre vopred prihlásených účastníkov, verejne prístupná.   

Miesto konania: priestory C&D Services s.r.o., Starohájska 8180/9b, 917 01 Trnava, 1. poschodie. 

INTERNÁ FORMA po požiadavke priamo u klienta v termíne vopred dohodnutom, individuálny prístup, obsah je možné prispôsobiť na mieru podľa potrieb a požiadaviek klienta. 

DIŠTANČNÁ FORMA cez zdieľané pripojenie ON LINE vo vopred dohodnutom termíne (okrem verejných).    

C&D Services s.r.o., Starohájska 8180/9b, 917 01 Trnava, 1. poschodie
C&D Services s.r.o., Starohájska 8180/9b, 917 01 Trnava, 1. poschodie

Cena: 180 EUR bez DPH za osobu a deň u 1 dňových seminárov, 780 EUR bez DPH za osobu a kurz u 4 dňového odborného colného kurzu deklaranta.   

Kontaktná osoba: Mgr. Jozef Vaško, em. h.c.i.- konateľ, colný špecialista, odborný lektor a konzultant

Telefón: +421 905 172872 (CLO), +421 915 575258 (CLO), +421 915 575265 (SPD) 

E-mail: cdservices@cdservices.sk