Otvorené PO-ŠT od 9:00 do 17:00 h. 

SME RIEŠENIE PRE VÁS

C&D Services TM

Colné a daňové poradenstvo

Získate profesionálne odborné riešenia na colnú problematiku, spotrebné dane, medzinárodný obchod, logistiku. Optimalizujte svoj INTRA a EXTRA komunitárny zahraničný obchod. Colným auditom odhalíme rezervy, identifikujeme riziká, optimalizujeme systém. Status AEO - získate vysokú prestíž, výhody a imidž spoľahlivého, prevereného a bezpečného partnera v medzinárodnom logistickom reťazci, zvýšite bonitu a goodwil firmy. Členstvo v TOP klube spoločností na trhu Európskej únie AEO Vám šetrí financie cez zníženie záruk za colný dlh až na 0 %, minimalizuje colné kontroly zásielok s tovarom, skráti čas dodania, zefektívni procesy, poskytne výhody pri samovymeriavaní (len AEO), centralizovanom colnom konaní, uľahčí získanie zjednodušených postupov a povolení na osobitné režimy. 


9 dôvodov prečo colné a daňové poradenstvo, odborné semináre, školenia, kurzy od C&D Services:


  1. Úvodnú konzultáciu získavate k našim službám získavate zdarma. 
  2. Získate produkty zo širokej ponuky odborných seminárov, školení, kurzov k colnej problematike a spotrebným daniam. 
  3. Vy potrebujete, my poznáme postupy, procesy pre oblasti: colná problematika, colné právo, spotrebné dane.
  4. Ochráňte, rozšírte a zlepšite Vaše podnikanie - naše znalosti, zručnosti k podpore a ochrane Vášho podnikania.  
  5. Pohybujeme sa a prevedieme Vás prostredím, ktoré dôverne poznáme ako regionálnom, slovenskom, tak európskom.     
  6. Vaše zadanie + naša flexibilita + prístup + návrh riešenia = VÁŠ BENEFIT - SME RIEŠENIE PRE VÁS.  
  7. Potrebujete poradiť? Sme tu pre Vás, ochotne poskytneme radu, konzultáciu, zodpovieme dopyty, otázky k problémom, či zámerom.    
  8. V rámci poskytovaných služieb získate odborné poradenstvo (pozri v hlavnom menu ponuku SLUŽBY).
  9. Získate profesionálnu proklientsky orientovanú podporu. 

Vyberte z našej ponuky podľa Vašich požiadaviek a odošlite:    


Odborné semináre, kurzy, školenia

Všeobecná a interná forma

colná problematika,  medzinárodný obchod, logistika, spotrebné dane

Ak sa človek má stať človekom, musí sa vzdelávať.

Jan Amos Komenský

Potrebujete vyškoliť pracovníkov? Colná problematika, colné predpisy, colné konanie, spotrebné dane, INTRASTAT, INCOTERMS, Dohovor CMR a iné sú našou doménou. Realizujeme všeobecnú formu v zverejnených termínoch dištančne, prezenčne, individuálne u nás alebo u Vás internou formou vo vopred dohodnutom termíne, tiež  formou webinára (dištančne) bez nutnosti cestovania. Vyberte si z našej ponuky semináre a ešte dnes vyplňte a odošlite prihlášku:

Kontakt do 24 hodín. Pošleme info / termín / cenovú ponuku. 


Schválený hospodársky subjekt 

Vitajte v elitnom klube spoločností EÚ - AEO.  

Tieto subjekty patria medzi TOP firmy, ktoré sú preverenými a spoľahlivými partnermi v rámci medzinárodného logistického reťazca. Nariadenie EP a Rady (EÚ) č. 952/2013 (Colný kódex Únie, ďalej len CKÚ), vymedzuje pojem "hospodársky subjekt" ako osobu, ktorá sa v rámci svojej podnikateľskej činnosti podieľa na činnostiach, na ktoré sa vzťahujú colné predpisy (čl. 5 bod 5).

Žiadatelia sa môžu uchádzať o status AEO typu:        

Absolvujte hodnotiaci proces a s nami získate daný typ AEO povolenia. 

Piliere colného konania 

Tvoria podstatu a základ colného konania 

Získajte potrebné zručnosti od profesionálov:  

Colné zatriedenie tovaru a správne priradenie kódu tovaru vplýva na aplikáciu tarifných aj netarifných obchodnopolitických opatrení.  Priamo vplýva na výšku cla a daní pri dovoze, poplatkov, tiež, to či sa na tovar budú vzťahovať napr. licencie, kvóty, či požiadavky na certifikáty, osvedčenia a plnenie kritérií čo sa týka kvality, bezpečnosti alebo technických noriem. Postup upravujú všeobecné pravidlá na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry.

Colná hodnota tovaru vychádza zo šiestich metód jej určovania v súlade s platnými unitárnymi colnými predpismi. Prvotným základom colnej hodnoty tovaru je prevodná hodnota. Je to skutočne zaplatená cena alebo cena, ktorá sa má zaplatiť za tovar predaný na vývoz na colné územie Únie a ktorá je podľa potreby upravená. Prvky colnej hodnoty upravujú platné colné predpisy a kontrolujú ich i po prepustení tovaru do voľného obehu. 

Pôvod tovaru upravujú pravidlá pôvodu v colných predpisoch a medzinárodných dohodách, ktoré Únia podpísala. Tovar, na ktorého výrobe sa podieľa viac ako jedna krajina, sa považuje za tovar s pôvodom v krajine, kde sa vykonalo jeho posledné, ekonomicky odôvodnené zušľachtenie / prepracovanie, a to v podnikoch na to vybavených, ktoré vyústilo do nového výrobku alebo ktoré predstavuje dôležitý stupeň výroby v danej krajine / území. 

Neváhajte nás kontaktovať, radi Vám pomôžeme:

Chcem vyškoliť pracovníkov, 

pozrite si našu ponuku odborných seminárov a kurzov:

Objednávam si Vaše služby

Vyplňte údaje, odošlite (odozva do 24 hodín):

Výsledky hovoria za nás = spokojní klienti, naša vizitka  


FM LOGISTIC
Metrans
SCHAEFFLER
DONGHEE
FORTISCHEM
Saneca Pharmaceuticals
Hanon SYSSTEMS
Matador
CRH
ZSSK CARGO
MAGNA
Continental
SAMSUNG
DELPHI
cargo-partners 
Slovnaft
agro tami
GLOVIS
TRW Automotive
SOPK

Poskytujeme riešenia pre Vaše podnikanie