Otvorené PO-ŠT od 9:00 do 17:00 h. 

Dohoda o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Novým Zélandom nadobudla platnosť 1.5.2024

03.05.2024

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400866

Dohoda o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Novým Zélandom podpísaná 9.7.2023 v Bruseli nadobudne platnosť 1.5.2024. 

2024/1062  Oznámenie o dátume nadobudnutia platnosti Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Novým Zélandom 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401062