Otvorené PO-ŠT od 9:00 do 17:00 h. 

Zmena Smernice EP a Rady 2013/34/EÚ

26.02.2024

DELEGOVANÁ SMERNICA KOMISIE (EÚ) 2023/2775 zo 17. októbra 2023, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o úpravy veľkostných kritérií pre mikropodniky, malé, stredné a veľké podniky alebo skupiny.

  • Mikropodniky - celková bilančná suma: 450 000 EUR; čistý obrat: 900 000 EUR;
  • Stredné úpodniky - celková bilančná suma: 5 000 000 EUR; čistý obrat: 10 000 000 EUR;
  • Veľké podniky alebo skupiny - celková bilančná suma: 25 000 000 EUR; čistý obrat: 50 000 000 EUR;

Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 24. decembra 2024. Znenie týchto ustanovení bezodkladne oznámia Komisii. Uplatňujú tieto ustanovenia v účtovných rokoch začínajúcich sa 1. januára 2024 alebo neskôr.