Otvorené PO-ŠT od 9:00 do 17:00 h. 

Vláda SR schválila novelu zákonov o spotrebných daniach

30.11.2023

Vláda Slovenskej republiky na svojom rokovaní dňa 20. novembra 2023 schválila návrh zákona, ktorými sa mení a dopĺňa

  • zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

  • zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov
  • zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov,

(ďalej len "návrh zákona").

Cieľom návrhu zákona je:

  • zosúladenie niektorých ustanovení zákona č. 98/2004 Z. z. s Ústavou Slovenskej republiky, a to na základe nálezu (rozhodnutia) Ústavného súdu Slovenskej republiky PL. ÚS 14/2018-73 z 10. novembra 2021 uverejnenom v Zbierke zákonov 17. decembra 2021 pod č. 491/2021 Z. z.,
  • zníženie administratívnej záťaže daňových subjektov obchodujúcich s predmetmi spotrebnej dane a
  • legislatívno-technické úpravy niektorých ustanovení zákonov o spotrebných daniach vyplývajúce z poznatkov aplikačnej praxe.


Viac tu: https://www.cdservices.sk/news/vlada-sr-schvalila-novelu-zakona-o-spotrebnych-daniach/