Otvorené PO-ŠT od 9:00 do 17:00 h. 

CBAM - štandardné hodnoty pre prechodné obdobie od 1.10.2023 do 31.12.2025

26.02.2024

Do konca roku 2024 budú mať spoločnosti na výber z troch spôsobov vykazovania:

1. úplné vykazovanie podľa novej metodiky (metóda EÚ);

2. podávanie správ na základe ekvivalentnej metódy, t.j. založené na rovnocenných vnútroštátnych systémoch tretích krajín - tri možnosti:

  • systém stanovovania cien uhlíka na mieste, kde sa zariadenie nachádza, alebo
  • povinný systém monitorovania emisií na mieste, kde sa zariadenie nachádza, alebo
  • systém monitorovania emisií v zariadení, ktorý môže zahŕňať overenie akreditovaným overovateľom.

3. podávanie správ na základe štandardných referenčných hodnôt (len do júla 2024).

Od 1. januára 2025 bude akceptovaná iba metóda EÚ a odhady (vrátane štandardných hodnôt) sa môžu použiť len pre komplexné tovary, ak tieto odhady predstavujú menej ako 20 % celkových viazaných emisií.

Komisia zverejnila štandardné hodnoty 22. decembra 2023, stiahnuť ich SK verziu si môžete nižšie :