Otvorené PO-ŠT od 9:00 do 17:00 h. 

Nový spoločný colný sadzobník na rok 2024

10.11.2023

EURÓPSKA KOMISIA, so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku ( 1 ), a najmä na jeho článok 9 ods. 1 a článok 12, uverejnila dňa 31.10.2023 v Úradnom vestníku Európskej únie Spoločný colný sadzobník ako VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2023/2364 z 26. septembra 2023, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku.

Jeho plnú verziu nájdete tu i v časti LINKY COLNÉ PREDPISY na www.cdservices.sk

Spoločný colný sadzobník na rok 2024 (pozor je účinný od 1.1.2024)