Otvorené PO-ŠT od 9:00 do 17:00 h. 

Dohoda o partnerstve Európska únia - Arménsko 

10.02.2018

Rada EÚ prijala 20. novembra 2017 ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2018/104 o podpise v mene Únie a predbežnom vykonávaní Dohody o komplexnom a posilnenom partnerstve medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Arménskou republikou na strane druhej.

DOHODA O KOMPLEXNOM A POSILNENOM PARTNERSTVE medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Arménskou republikou na strane druhej okrem iného obsahuje v Hlave VI, ktorá upravuje vzájomný OBCHOD A ZÁLEŽITOSTI SÚVISIACE S OBCHODOM. Táto časť dohody rieši napríklad doložku najvyšších výhod, dovozné a vývozne clá a poplatky, tranzit, dovozné a vývozné obmedzenia, spoluprácu v colnej oblasti. Obsahuje tiež PROTOKOL II O vzájomnej administratívnej pomoci v colných záležitostiach.