Otvorené PO-ŠT od 9:00 do 17:00 h. 

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2024/1072 z 25. januára 2024, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/2446, pokiaľ ide o rozhodnutia týkajúce sa záväzných informácií v oblasti určovania colnej hodnoty a rozhodnutia týkajúce sa ZICH

03.05.2024