Otvorené PO-ŠT od 9:00 do 17:00 h. 

Zmeny v dodatočných clách na výrobky pri dovoze s pôvodom v USA

03.05.2024

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2024/1239 z 22. februára 2024, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/196, ktorým sa zavádzajú dodatočné dovozné clá na dovoz určitých výrobkov s pôvodom zo Spojených štátov amerických 

PRÍLOHA I 

Výrobky, na ktoré sa uplatnia dodatočné dovozné clá, sa určia podľa ich osemmiestnych číselných znakov KN. Opis výrobkov zatriedených do týchto číselných znakov možno nájsť v prílohe I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 ( 1 ). 

0710 40 00          Kukurica cukrová 

ex 9003 19 00     Rámy a obruby zo základného kovu 

8705 10 00           Žeriavové nákladné automobily

6204 62 31            Nohavice a lýtkové nohavice z bavlny ostatné 

Na výrobky s pôvodom zo Spojených štátov uvedené v zozname v prílohe I k tomuto nariadeniu sa ku clu uplatniteľnému podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 (*) ukladá dodatočné valorické clo vo výške 0 %.

Uplatňuje sa od 1. mája 2024