Otvorené PO-ŠT od 9:00 do 17:00 h. 

Novela zákonov o spotrebných daniach je už zverejnená v Zbierke zákonov SR

12.03.2024

Dňa 12.3.2024 bol uverejnený v Zbierke zákonov Slovenskej republiky zákon č. 43/2024 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len "zákon"). 

Uvedeným zákonom sa menia a dopĺňajú:  

  • zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov
  • zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov,

Cieľom zákona je:

  • zosúladenie niektorých ustanovení zákona č. 98/2004 Z. z. s Ústavou Slovenskej republiky, a to na základe nálezu (rozhodnutia) Ústavného súdu Slovenskej republiky PL. ÚS 14/2018-73 z 10. novembra 2021 uverejnenom v Zbierke zákonov 17. decembra 2021 pod č. 491/2021 Z. z.,
  • zníženie administratívnej záťaže daňových subjektov obchodujúcich s predmetmi spotrebnej dane a
  • legislatívno-technické úpravy niektorých ustanovení zákonov o spotrebných daniach vyplývajúce z poznatkov aplikačnej praxe.

Zákon nadobudne účinnosť 1. júla 2024 resp. niektoré ustanovenia nadobudnú účinnosť 1. januára 2025.

Sledujte našu webovú stránku, aby ste sa stihli včas prihlásiť na semináre, ktoré budú venované aj novelám týchto zákonov a ktoré budeme organizovať v priebehu tohto roka. Prihlásiť sa môžete na našej webovej stránke.