Otvorené PO-ŠT od 9:00 do 17:00 h. 

Zmena používania kontrolných známok na označovanie spotrebiteľského balenia liehu

27.05.2024

Dňa 24.5.2024 bola uverejnená v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhláška č. 114/2024 Z.z., ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 252/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti, vyhotovenie a cena kontrolnej známky určenej na označovanie spotrebiteľského balenia liehu  (ďalej len "vyhláška"). 

Uvedenou vyhláškou sa mení spôsob označovania spotrebiteľského balenia liehu kontrolnými známkami. Dňom 1.6.2024 bude možné používať kontrolné známky všetkých rozmerov na ľubovoľné  spotrebiteľské  balenia liehu. 

Sledujte našu webovú stránku, aby ste sa stihli včas prihlásiť na semináre, ktoré sú venované aj týmto novelám a ktoré budeme organizovať v priebehu tohto roka. Prihlásiť sa môžete na našej webovej stránke.