Colné a daňové poradenstvo C&D 

Poskytujeme profesionálne odborné riešenia na colnú problematikuspotrebné dane, zahraničný obchod a logistiku. Zoptimalizujeme EXTRA / INTRA komunitárny zahraničný obchod a systém firmenej logistiky. Cez colný audit odhalíme Vaše rezervy, identifikujeme riziká, nastavíme systém. Status AEO zvýší prestíž Vašej firmy, potvrdí Vaše postavenie spoľahlivého, prevereného a bezpečného partnera v medzinárodnom dodávateľskom reťazci. Vitajte v TOP spoločnosti  na trhu v EÚ, využívajte výhody tohto statusu, znížte výšku záruky za colný dlh na 30 %, 50 % alebo až na 0 %, odbúrajte fyzické kontroly, skrátťe čas prepravy pre dodanie tovaru. Poznáme prostredie, postupy, colné predpisy, poradíme, poskytneme riešenia. Realizujeme odborné semináre ako kurz colného deklarantasemináre colné a na spotrebné daneINTRASTATINCOTERMS 2010. Pozri aj FAQ

Schvaleny hospodarsky subjekt

                                           Získajte AEO s nami,  kontaktujte nás .

Najbližšie odborné semináre: 27.6. Colnotarifné zatriedenie a colná hodnota, 28.6. Zákon o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu, 29.6. INCOTERMS 2010 - doložky v medzinárodnom obchode

AKTUÁLNE ODBORNÉ SEMINÁRE 2017

Dňa  JÚN 2017                   EUR Kde Prihláška
01.06. Colná problematika pre logistiku  120 € Trnava prihlaska on line
6.-8.6. Základný odborný colný kurz - minimum colného deklaranta 415 € Trnava prihlaska on line
06.06. Colné kontroly, kontroly po prepustení a audity 120 € Trnava prihlaska on line
07.06. Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov 120 € Trnava prihlaska on line
13.06. Schválený hospodársky subjekt  120 € Trnava prihlaska on line
14.06. Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja 120 € Trnava prihlaska on line
15.06. Preferenčný pôvod tovaru v medzinárodnom obchode 120 € Trnava prihlaska on line
20.06. Práva a povinnosti deklaranta 120 € Trnava prihlaska on line
21.06. Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov 120 € Trnava prihlaska on line
22.06. INTRASTAT 2017 - vykazovanie intrakomunitárneho obchodu 120 € Trnava prihlaska on line
27.06. Colnotarifné zatriedenie a colná hodnota 120 € Trnava prihlaska on line
28.06. Zákon o SPD z elektriny, uhlia, zemného plynu 120 € Trnava prihlaska on line
29.06. INCOTERMS 2010-doložky v medzinárodnom obchode 120 € Trnava prihlaska on line
 

                                               VIAC INFORMÁCII O TERMÍNOCH NAJDETE TU

Seminár "eDovoz" - Košice a B. Bystrica

Základný odborný colný kurz deklaranta

Colné a daňové odborné semináre

C & D služby, s.r.o., IČO: 46450548 prešiel prísne ekonomické kritériá a získal prestížne ocenenie v podobe certifikovaného solventnosti. Toto ocenenie sa podarilo získať iba 9% podnikov na slovenský, dôveryhodný, seriózne, stabilné a splniť všetky svoje záväzky.
(Zdroj: Bisnode Slovensko s.r.o. a ekonomické správy, 02/19/2015)

C&D Services s.r.o., splnila prísne ekonomické kritériá a získala prestížne ocenenie certifikácie solventnosti. Kritériá plní iba 9% slovenských firiem, ktoré sú dôveryhodné, seriózne, stabilné a plnia si všetky svoje záväzky. (Bisnode Slovensko s.r.o., 19.2.2015). 

Novinky

Zmeny - dlhodobé vyhlásenia dodávateľov a iné

18.06.2017 19:19
Európska Komisia zapracovala viaceré zmeny, ktoré spôsobovali komplikácie obchodníkom do novelizácie Vykonávacieho nariadenia...

Vitaj e-Dovoz

02.05.2017 06:04
Od 1.5.2017 sa realizuje colné konanie pri dovoze z tretích krajín výlučne elektronicky. Ide o zavedenie colných postupov pre...

Novinka na slovenskom trhu - bezdymový tabakový výrobok

27.04.2017 12:04
Na slovenskom trhu sa od mája po prvý raz objavia bezdymové tabakové výrobky (BTV), ktoré obsahujú tabak v rôznej forme. Pod...

Opravy colných predpisov

21.04.2017 08:27
Európska komisia prostredníctvom Úradného vestníka zverejnila Korigendá k už publikovaným a účinným colným predpisom, ktoré sú...

Pozastavenie ciel od 1.1.2017

02.03.2017 07:10
NARIADENIE RADY (EÚ) 2016/2390 z 19. decembra 2016, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1387/2013, ktorým sa pozastavujú autonómne...

Colné kvóty na poľnovýrobky

02.03.2017 07:07
NARIADENIE RADY (EÚ) 2016/2389 z 19. decembra 2016, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1388/2013, ktorým sa otvárajú...

Ekvádor v Andskom spoločenstve

02.03.2017 07:01
ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2016/2369 z 11. novembra 2016 o podpise v mene Únie a predbežnom vykonávaní Protokolu o pristúpení k...

Zmena čl. 136 CKÚ 952/2013

02.03.2017 06:55
NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/2339 zo 14. decembra 2016, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 952/2013,...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Blog

AEO / local taxes: one Union + one rules = differential treatment?

19.06.2016 19:35
    A definition of customs legislation is included in Article 5 (2) UCC. "Taxation rules" is to be understood...

AEO slovak way

05.06.2016 11:53
See below for English translation of the text in Slovak.  Okrem iných vyžaduje Colný úrad Žilina ako jednu z povinných...

Slovak e-Import (SeI)

14.04.2016 18:31
See below for English translation of the text in Slovak.  Nezadržateľne sa blíži magický dátum na ktorý sú upreté pohľady...

New Union Customs Code and the implementing rules

13.10.2015 08:32
See below for English translation of the text in Slovak.  Nový Colný kódex Únie nadobudol účinnosť 1. novembra 2013 po jej...
1 | 2 >>