Colné a daňové poradenstvo 

Poskytujeme profesionálne odborné riešenia na colnú problematikuspotrebné dane, zahraničný obchod a logistiku. Zoptimalizujeme EXTRA / INTRA komunitárny zahraničný obchod a systém firmenej logistiky. Cez colný audit odhalíme Vaše rezervy, identifikujeme riziká, nastavíme systém. Status AEO zvýší prestíž Vašej firmy, potvrdí Vaše postavenie spoľahlivého, prevereného a bezpečného partnera v medzinárodnom dodávateľskom reťazci. Vitajte v TOP spoločnosti  na trhu v EÚ, využívajte výhody tohto statusu, znížte výšku záruky za colný dlh na 50 %, 30 % alebo až na 0 %, odbúrajte fyzické kontroly, skrátťe čas prepravy pre dodanie tovaru. Poznáme prostredie, postupy, colné predpisy, poradíme, poskytneme riešenia. Realizujeme odborné semináre ako kurz colného deklarantasemináre colné a na spotrebné daneINTRASTATINCOTERMS 2010. Pozri aj FAQ

Najbližšie odborné semináre: 27.-29.03. Základný odborný colný kurz - minimum colného deklaranta; 3.4. Schválený hospodársky subjekt; 4.4. Distribútor, predajca, spotrebiteľ pohonných látok; 5.4. INTRASTAT 2018 - intrakomunitárny obchod, vykazovanie; 10.4. Medzinárodné zasielateľstvo a colná problematika; 11.4. Zákon o spotrebnej dani z elektriny, uhlia, zemného plynu; 12.4. Preferenčný pôvod v medzinárodnom obchode

Odborné semináre - aktuálne termíny  

Dňa                                     MAREC 2018                       EUR Kde
01.03. Pôvod tovaru-dodávateľské vyhlásenia, správne vystavenie a používanie 120 € Trnava
06.03. Colné konanie pri dovoze a vývoze 120 € Trnava
07.03. Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov 120 € Trnava
08.03. INTRASTAT 2018 - intrakomunitárny obchod vykazovanie - NOVINKA 120 € Trnava
13.03. Colné kontroly, kontroly po prepustení a audity 120 € Trnava
14.03. Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja a zmeny od roku 2018 - NOVINKA 120 € Trnava
20.03. Colné právo EÚ a SR 120 € Trnava
21.03. Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov 120 € Trnava
22.03 Colná problematika pre logistiku 120 € Trnava
27.-29.03. Základný odborný colný kurz - minimum colného deklaranta 450 € Trnava
 
      Prihláste sa cez formulár ON LINE PRIHLÁŠKY na úvodnej stránke (nižšie).  
                                   VIAC INFORMÁCII  ĎALŚIE TERMÍNY

Prihlasovací formulár na odborné semináre

Schvaleny hospodarsky subjekt

.

certifikujte Vašu firmu ako naši partneri, pre ktorých sme AEO Certifikát získali 

TRI PILIERE COLNÉHO KONANIA

     

colno-tarifné zatriedenie       colná hodnota       pôvod tovaru 

C & D služby, s.r.o., IČO: 46450548 prešiel prísne ekonomické kritériá a získal prestížne ocenenie v podobe certifikovaného solventnosti. Toto ocenenie sa podarilo získať iba 9% podnikov na slovenský, dôveryhodný, seriózne, stabilné a splniť všetky svoje záväzky.
(Zdroj: Bisnode Slovensko s.r.o. a ekonomické správy, 02/19/2015)

C&D Services s.r.o., plní prísne ekonomické kritériá a získala prestížne ocenenie certifikácie solventnosti. Kritériá plní iba 9% slovenských firiem, ktoré sú dôveryhodné, seriózne, stabilné a plnia si všetky svoje záväzky. (Bisnode Slovensko s.r.o., 19.2.2015). 

Kontaktujte nás

SME RIEŠENIE PRE VÁS

Novinky

Dodatočné clá na oceľa hliník v USA

13.03.2018 12:54
Dňa 8. marca 2018 prezident USA  podpísal dve prezidentské vyhlásenia, ktoré ukladajú dodatočné clá pre oceľ a hliník...

Zmeny v GSP

04.02.2018 07:50
31. januára 2018 bolo v Úradnom vestníku Euróspekj únie zverejnené DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/148 z 27....

Dohoda o partnerstve EÚ-Areménsko

04.02.2018 07:32
20. novembra 2017 prijala Rada EÚ ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2018/104 o podpise v mene Únie a predbežnom vykonávaní Dohody o...

Zmena KN 2710 19 a 2710 20

04.02.2018 07:10
VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/125 z 24. januára 2018, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č....

Oznámenie Európskej komisie už vyšlo v Úradnom vestníku EÚ

30.01.2018 10:50
Európska komisia na základe žiadosti Slovenskej republiky o schválenie štátnej pomoci SA.47743 (2017/PN) - Slovenská...

C&D Services získal AEOC pre Slovnaft a.s.

29.01.2018 07:29
Dňa 20.1.2018 nadobudlo platnosť Povolenie AEO typ C pre spoločnosť Slovnaft, a.s., ako je zrejmé z databázy Európskej...

Účinnejšia kontrola vývozu zbraní

24.01.2018 06:59
Na účely presadzovania mieru a bezpečnosti a v súlade s európskou bezpečnostnou stratégiou sleduje Únia tieto ciele: a)...

Dovoz ciroku do Španielska bez cla

24.01.2018 06:48
V zmysle dohôd uzavretých v rámci Uruguajského kola multilaterálnych obchodných rokovaní (2) sa Únia zaviazala umožňovať...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Blog

Ľudia z konca sveta...

20.01.2018 10:25
Utíchol silvestrovský rik a život sa pomaličky navrátil do obvyklých starostí každodenného života. Práve začiatkom roka som naštartoval auto a vybral som sa naprieč celým naším...

AEO / local taxes: one Union + one rules = differential treatment?

19.06.2016 19:35
    A definition of customs legislation is included in Article 5 (2) UCC. "Taxation rules" is to be understood in a broader perspective, not only those taxes...

AEO slovak way

05.06.2016 11:53
See below for English translation of the text in Slovak.  Okrem iných vyžaduje Colný úrad Žilina ako jednu z povinných príloh k žiadosti o povolenie AEO i čestné vyhlásenia...

Slovak e-Import (SeI)

14.04.2016 18:31
See below for English translation of the text in Slovak.  Nezadržateľne sa blíži magický dátum na ktorý sú upreté pohľady všetkých zainteresovaných hospodárskych subjektov,...
1 | 2 >>