SME RIEŠENIE PRE VÁS


Pomáhame Vám rozvíjať Vaše podnikanie v zahraničnom obchode

Colné poradenstvo a konzultácie - potrebujem sa poradiť, overiť postup 

od špecialistov a profesionálov pre optimálne riešenie Vašej situácie a obchodných aktivít s tretími krajinami.
 
 
 

AEO Certifikácia - chcem získať osvedčenie pre našu spoločnosť 

Vám poskytne značku kvality medzi TOP firmami v medzinárodnom logistickom reťazci. Zastúpime Vás.  
 
 
 

Spotrebné dane, DPH - poradenstvo a konzultácie od profesionálov 

daňové poradenstvo zamerané na spotrebné dane, daň z pridanej hodnoty pri dovoze a vývoze. 
 
 
 

Podať colné vyhlásenie elektronicky - zariadime všetko potrebné

komplexne zabezpečíme všetko pre podanie colných vyhlásení elektronicky colným úradom. Vieme ako na to.
 
 
 

Zastúpenie v konaní pred orgánmi Finančnej správy SR - podpis zmluvy

pred colnými orgánmi pri riešení odvolaní, colných deliktoch, správnych konaniach, získaní povolení a iných.
 
 
 

Colný audit - chcem vykonať colný audit a nastaviť naše procesy 

Identifikujeme rezervy. Zabezpečíme správne nastavenie Vášho colného,  logistického systému, jeho funkčnosť. 
 
 
 

Zjednodušené postupy - získať povolenie, zaviesť  do praxe

Získame pre Vás potrebné povolenia a preclíte si tovar vo firme bez nutnosti jeho predkladania na colný úrad.  
 
 
 

Dovoz, vývoz, tranzit - splniť formality, chcem zastúpiť v colnom konaní

dôležité je splniť všetky predpísané formality pri obchodných transakciách, Neviete to? Sme riešenie pre Vás. 
 
 
 

Colné delikty, porušenia predpisov - podáme odvolanie, zastúpime Vás

otázku miery Vašej zodpovednosti a uloženej sankcie. Neznášajte sankcie, ak nemusíte. Zastúpime Vás v konaní. 
 
 
 

Odborné semináre, kurzy, školenia - chcem vyškoliť svojich pracovníkov

pre Vašich pracovníkov získate  zvýšenie odbornosti,  znalostí, zručností, povedomia, zodpovednosti.
 
 
 

Colné predpisy EÚ a SR - poskytneme informácie, konzultácie a info servis

získate aktuálne znenia, ich správnu aplikáciu do praxe, výklad, analýzy, konzultácie a službu info servisu.
 
 
 

Osobitné colné režimy - získať povolenie, zaviesť do praxe

získate povolenie na použitie osobitného režimu. Implementujeme ich do systému Vašej logistiky.