Interné semináre

Dôležitosť efektívneho odborného vzdelávania a rozvoja svojich zamestnancov je neustále na vzostupe. Konkurenčné prostredie ako aj nutnosť zvyšovania efektivity, či znižovanie nákladov si vyžaduje  posilňovanie dôležitosti úlohy, ktorú zohráva vo firemnom prostredí a fungovaní firmy ľudský potenciál, ktorý je pre firmu nesmierne dôležitý.

Veľa firiem stále viac siaha v rámci odborného vzdelávania pracovníkov práve po internej forme. Práve vzdelávanie úzko špecializované v rámci pracovného kolektívu ma viaceré pozitíva:

 • efektívne identifikujeme vzdelávacie potreby klienta
 • plné prispôsobenie obsahu vzdelávacieho programu potrebám firmy
 • zameranie vzdelávania s presne špecifikovaným cieľom
 • riešenie úplne konkrétnych situácií priamo z pracovného prostredia firmy klienta
 • zostavenie obsahovej náplne šité mieru v súlade s požiadavkami klienta
 • voľba najvhodnejšej kombinácie tém, aktivít a odborníkov pre danú oblasť
 • vyššia ekonomická efektivita vzdelávania formou firemného odborného vzdelávania pri nižších nákladoch
 • prispôsobenie miesta, času a konania vzdelávacej aktivity potrebám a požiadavkám klienta
 • výhodnejšia cena už pri skupine od 4 účastníkov
 • stáli a zmluvní klienti bez účtovania nákladov na dopravu
 • individuálny prístup lektora
 • maximálna ústretovosť pri riešení konkrétnych požiadaviek a potrieb klienta
 • konzultácie k téme počas aj po skončení odborného vzdelávania (osobné, písomné, telefonické)
 • možnosť otvorene riešiť a konzultovať firemné záležitosti
 • posilnenie spolupráce v tíme
 

Podľa Vašich požiadaviek je možná realizácia firemného odborného vzdelávania ako interné semináre, kurzy alebo tréningy na témy, ktoré máme štandardne v ponuke, prípadne Vám ponúkneme a pripravíme obsahovú náplň individuálne podľa vašich potrieb a a požiadaviek a budeme ho s vami konzultovať.  

Okrem toho pri dlhodobej spolupráci Vám ponúkneme výhodné podmienky a bonusy.

Konkrétne semináre, kurzy a tréningy si pozrite v časti SEMINÁRE - Aktuálne termíny.

 

Kontaktujte nás: www.cdservices.sk/kontakt/ alebo na horeuvedené telefónne čísla