Dotazník spokojnosti

Odborné školenie, kurz, seminár, ktorý ste absolvovali v C&D Services s.r.o. bol pre Vás užitočný a že ste získali veľa nových znalostí. Podeľte sa s nami o Vaše názory na absolvované odborné školenie, kurz, seminár.