BREXIT & COLNÉ POSTUPY

Termíny konania všeobecnej formy: 14.1.2019; 28.1.2019; 18.2.2019; 11.3.2019; 25.3.2019; 15.4.2019; 20.5.2019  v Trnave a v Bratislave

Interná forma: kedykoľvek po vzájomnej dohode priamo u Vás

https://www.cdservices.sk/kontakt/

 

Cieľ seminára: odborný seminár, ktorý sa venuje špecifikám colných postupov uplatňovaných od 30. Marca 2019 od 0:00 h. stredoeurópskeho času odkedy sa Spojené kráľovstvo stane "treťou krajinou" vo vzťahu k ostatným krajinám EÚ. V rámci programu odborného seminára Vás prevedieme všetkými zákutiami od prechodného obdobia, cez časové lehoty až po aplikáciu colných postupov a príloh dohody medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom. Lektor zodpovie Vaše otázky a budete mať možnosť konzultácie s ním po skončení odborného seminára. 

Cieľová skupina: odporúčame pre výrobcov, dovozcov, vývozcov, zasielateľov, colné deklarácie, colných zástupcov, logistických operátorov, podnikateľov v zahraničnom obchode, colných manažérov, pracovníkov zodpovedných za styk s colnými zástupcami.

Program seminára:  

  1. BREXIT a zavedenie prechodného obdobia
  2. Riziká spojené s BREXITOM v uplatňovaní colných postupov  (platnosť AEO, kumulácia pôvodu a iné)
  3. Časové lehoty pre dočasné uskladnenie, voľný obeh, osobitné colné režimy, vývoz a reexport
  4. Pokračovanie obehu tovaru umiestneného na trhu
  5. Štatút tovaru v Únii, zmeny a preukazovanie
  6. Predbežné colné vyhlásenie o vstupe a vyhlásenie pred odchodom
  7. Ukončenie dočasného uskladnenia alebo colných režimov
  8. Prístup k relevantným sieťam, informačným systémom a databázam
  9. Aplikácia príloh Dohody medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom
  10. Diskusia, otázky a odpoveď
 

Viac TU