Colné semináre

Schválený hospodársky subjekt - AEO povolenia

Termíny konania:   https://www.cdservices.sk/seminare/aktualne-terminy/  Interná forma: na objednávku kedykoľvek po dohode priamo u Vás ON LINE forma: na objednávku kedykoľvek cez zdieľané pripojenie     https://www.cdservices.sk/kontakt/ Cieľ seminára: odborný...

Aktuálne colné predpisy 2023

Termín konania: https://www.cdservices.sk/seminare/aktualne-terminy/    Interná forma: na objednávku kedykoľvek po dohode priamo u Vás ON LINE forma: na objednávku kedykoľvek cez zdieľané pripojenie      https://www.cdservices.sk/kontakt/   Cieľ seminára:...

Brexit a colná problematika

Termíny konania:   https://www.cdservices.sk/seminare/aktualne-terminy/    Interná forma: na objednávku kedykoľvek po dohode priamo u Vás ON LINE forma: na objednávku kedykoľvek cez zdieľané pripojenie     https://www.cdservices.sk/kontakt/   Cieľ...

Colná hodnota a colné hodnotenie

Termín konania: https://www.cdservices.sk/seminare/aktualne-terminy/   Interná forma: na objšednávku kedykoľvek po dohode priamo u Vás ON LINE forma: na objednávku kedykoľvek cez zdieľané pripojenie     https://www.cdservices.sk/kontakt/   Cieľová...

Colná hodnota a colné zatriedenie

Termín konania:   https://www.cdservices.sk/seminare/aktualne-terminy/   Interná forma: na objednávku kedykoľvek po vzájomnej dohode priamo u Vás   ON LINE forma: na objednávku kedykoľvek po dohode cez zdieľané pripojenie    ...

Colná politika a medzinárodný obchod

Termín konania: https://www.cdservices.sk/seminare/aktualne-terminy/ Interná forma: na objednávku kedykoľvek po dohode priamo u Vás ON LINE forma: na objednávku kedykoľvek cez zdieľané pripojenie      https://www.cdservices.sk/kontakt/   Cieľ seminára: jednodňový...

Colná problematika pre logistiku

Termíny konania:  https://www.cdservices.sk/seminare/aktualne-terminy/ Interná forma: na objednávku kedykoľvek po dohode priamo u Vás ON LINE forma: na objednávku kedykoľvek cez zdieľané pripojenie      https://www.cdservices.sk/kontakt/   Cieľ seminára: Jednodňový...

Colné delikty a prevencia

Termín konania: https://www.cdservices.sk/seminare/aktualne-terminy/    Interná forma: na objednávku kedykoľvek po dohode priamo u Vás ON LINE forma: na objednávku kedykoľvek cez zdieľané pripojenie     https://www.cdservices.sk/kontakt/   Cieľ seminára: ...

Colné formality dovozné a vývozné

Termíny konania: https://www.cdservices.sk/seminare/aktualne-terminy/  Interná forma: na objednávku kedykoľvek po dohode priamo u Vás ON LINE forma: na objednávku kedykoľvek cez zdieľané pripojenie     https://www.cdservices.sk/kontakt/   Cieľ seminára: odborný...

Colné konanie pri dovoze vývoze

Termín konania:  https://www.cdservices.sk/seminare/aktualne-terminy/   Interná forma: na objednávku kedykoľvek po dohode priamo u Vás ON LINE forma: na objednávku po dohode cez zdieľané pripojenie     https://www.cdservices.sk/kontakt/   Cieľ seminára:...

Colné kontroly, kontroly po prepustení, colné audity

Termín konania:  https://www.cdservices.sk/seminare/aktualne-terminy/   Interná forma: na objednávku kedykoľvek po dohode priamo u Vás ON LINE forma: na objednávku kedykoľvek cez zdieľané pripojenie     https://www.cdservices.sk/kontakt/   Cieľ...

Colné právo únitárne a slovenské

Termín konania:  https://www.cdservices.sk/seminare/aktualne-terminy/   Interná forma: na objednávku kedykoľvek po dohode priamo u Vás ON LINE forma: na objednávku kedykoľvek cez zdieľané pripojenie     https://www.cdservices.sk/kontakt/   Cieľ seminára:...

Colné sklady v zahraničnom obchode

Termíny konania: https://www.cdservices.sk/seminare/aktualne-terminy/  Interná forma: na objednávku kedykoľvek po dohode priamo u Vás ON LINE forma: na objednávku kedykoľvek cez zdieľané pripojenie      https://www.cdservices.sk/kontakt/   Jednodňový odborný...

Colné vyhlásenia

Termín konania: https://www.cdservices.sk/seminare/aktualne-terminy/  Interná forma: na objednávku kedykoľvek po dohode priamo u Vás ON LINE forma: na objednávku kedykoľvek cez zdieľané pripojenie     https://www.cdservices.sk/kontakt/   Cieľ seminára: jednodňový...

Colné zatriedenie a pôvod tovaru

Termín konania: https://www.cdservices.sk/seminare/aktualne-terminy/   Interná forma: na objednávku kedykoľvek po dohode priamo u Vás ON LINE forma: na objednávku po dohode cez zdieľané pripojenie      https://www.cdservices.sk/kontakt/   Cieľ školenia:...

Colné zatriedenie, colná hodnota, pôvod tovaru - 2 dni

Termín konania:  https://www.cdservices.sk/seminare/aktualne-terminy/ Interná forma: na objednávku kedykoľvek po dohode priamo u Vás ON LINE forma: na objednávku po dohode cez zdieľané pripojenie      https://www.cdservices.sk/kontakt/   Dvojdňový odborný seminár...

Colný kódex Únie a colné predpisy komplexne

Termíny konania: https://www.cdservices.sk/seminare/aktualne-terminy/   Interná forma: na objednávku kedykoľvek po dohode priamo u Vás ON LINE forma: na objednávku kedykoľvek cez zdieľané pripojenie      https://www.cdservices.sk/kontakt/   Cieľ seminára:...

Colný konzultačný seminár

Termíny konania: https://www.cdservices.sk/seminare/aktualne-terminy/   Interná forma: na objednávku kedykoľvek po dohode priamo u Vás  ON LINE forma: na objednávku kedykoľvek cez zdieľané pripojenie     https://www.cdservices.sk/kontakt/   Ciele...

Colný sadzobník, zmeny kombinovanej nomenklatúry 2023

Termíny konania: https://www.cdservices.sk/seminare/aktualne-terminy/    Interná forma: na objednávku kedykoľvek po dohode priamo u Vás ON LINE forma: na objednávku kedykoľvek cez zdieľané pripojenie      https://www.cdservices.sk/kontakt/   Ciele...

Dodávateľské vyhlásenia na určenie pôvodu - ich vyhotovenie a použitie

Termín konania: https://www.cdservices.sk/seminare/aktualne-terminy/    Interná forma: na objednávku kedykoľvek po dohode priamo u Vás ON LINE forma: na objednávku po dohode cez zdieľané pripojenie      https://www.cdservices.sk/kontakt/   Cieľ...

Dohovor CMR, nákladný list CMR

Termíny konania: https://www.cdservices.sk/seminare/aktualne-terminy/  Interná forma: na objednávku kedykoľvek po dohode priamo u Vás ON LINE forma: na objednávku kedykoľvek cez zdieľané pripojenie  https://www.cdservices.sk/kontakt/   Cieľ seminára:  jednodňový seminár...

Dôkazy o pôvode tovaru

Termíny konania: https://www.cdservices.sk/seminare/aktualne-terminy/ Interná forma: na objednávku kedykoľvek po dohode priamo u Vás ON LINE forma: na objednávku kedykoľvek cez zdieľané pripojenie     https://www.cdservices.sk/kontakt/   Cieľ seminára: venuje sa...

Incoterms 2010 - medzinárodné obchodné doložky

Termíny konania: https://www.cdservices.sk/seminare/aktualne-terminy/   Interná forma: na objednávku kedykoľvek po dohode priamo u Vás ON LINE forma: na objednávku kedykoľvek cez zdieľané pripojenie     https://www.cdservices.sk/kontakt/   Odborný seminár...

Incoterms 2020 - výklad obchodných podmienok

Termíny konania: https://www.cdservices.sk/seminare/aktualne-terminy/     Interná forma: kedykoľvek po vzájomnej dohode priamo u Vás   ON LINE forma: kedykoľvek po dohode cez zdieľané pripojenie      https://www.cdservices.sk/kontakt/   Odborný...

Intrastat-SK - spravodajská povinnosť pre rok 2023

Termíny konania: https://www.cdservices.sk/seminare/aktualne-terminy/ Interná forma: na objednávku kedykoľvek po dohode priamo u Vás ON LINE forma: na objednávku kedykoľvek po dohode cez zdieľané pripojenie     https://www.cdservices.sk/kontakt/ Cieľ seminára: naučíme...

Kontrola vývozu položiek s dvojakým použitím

Termíny konania: https://www.cdservices.sk/seminare/aktualne-terminy/   Interná forma: na objenávku kedykoľvek po dohode priamo u Vás ON LINE forma: na objednávku po dohode cez zdieľané pripojenie  https://www.cdservices.sk/kontakt/   Cieľ školenia: položky s dvojakým...

Medzinárodné zasielateľstvo a colná problematika

Termíny konania: https://www.cdservices.sk/seminare/aktualne-terminy/  Interná forma: kedykoľvek po vzájomnej dohode priamo u Vás ON LINE forma: kedykoľvek po vzájomnej dohode cez zdieľané pripojenie https://www.cdservices.sk/kontakt/   Cieľ seminára:  jednodňový odborný...

Odborný colný kurz deklaranta (4 dni)

Termín konania: https://www.cdservices.sk/seminare/aktualne-terminy/     Interná forma: na objednávku kedykoľvek po dohode priamo u Vás ON LINE forma: na objednávku kedykoľvek cez zdieľané pripojenie      https://www.cdservices.sk/kontakt/    ...

Odborný kurz pre osoby zodpovedné za colné záležitosti - 4 dni

Termín konania: https://www.cdservices.sk/seminare/aktualne-terminy/     Interná forma: na objednávku kedykoľvek po dohode priamo u Vás ON LINE forma: na objednávku kedykoľvek cez zdieľané pripojenie      https://www.cdservices.sk/kontakt/    ...

Práva a povinnosti deklaranta a colného zástupcu

Termíny konania: https://www.cdservices.sk/seminare/aktualne-terminy/ Interná forma: na objednávku kedykoľvek po dohode priamo u Vás ON LINE forma: na objednávku kedykoľvek cez zdieľané pripojenie     https://www.cdservices.sk/kontakt/   Jednodňový seminár s...

Preferenčný pôvod v medzinárodnom obchode

Termíny konania: https://www.cdservices.sk/seminare/aktualne-terminy/ Interná forma: na objednávku kedykoľvek po dohode priamo u Vás ON LINE forma: na objednávku kedykoľvek cez zdieľané pripojenie      https://www.cdservices.sk/kontakt/   Cieľ seminára: prevedieme...

TARIC, colný sadzobník a colné zatriedenie tovaru

Termín konania:  https://www.cdservices.sk/seminare/aktualne-terminy/       Interná forma: na objednávku kedykoľvek po dohode priamo u Vás ON LINE forma: na objednávku kedykoľvek cez zdieľané pripojenie   ...

Výklad pravidiel pôvodu pre obchodnú prax

Termíny konania: https://www.cdservices.sk/seminare/aktualne-terminy/    Interná forma: na objednávku kedykoľvek po dohode priamo u Vás ON LINE forma: na objednávku kedykoľvek cez zdieľané pripojenie      https://www.cdservices.sk/kontakt/   Cieľ seminára:...

Základný odborný colný kurz - minimum colného deklaranta

Termíny konania:  https://www.cdservices.sk/seminare/aktualne-terminy/   Interná forma: na objednávku kedykoľvek po dohode priamo u Vás ON LINE forma: na objednávku kedykoľvek cez zdieľané pripojenie     https://www.cdservices.sk/kontakt/   Cieľ kurzu: je...

Zjednodušené postupy a optimalizácia logistiky

Termíny konania:  https://www.cdservices.sk/seminare/aktualne-terminy/   Interná forma: na objednávku kedykoľvek po dohode priamo u Vás ON LINE forma: na objednávku kedykoľvek cez zdieľané pripojenie     https://www.cdservices.sk/kontakt/   Odborný...

Záznamy: 1 - 35 zo 35