Bonusy pre klientov

Vyberte si Vašu zľavu, prečo platíte iným za odborné služby nehorázne vysoké sumy, ak môžete získať profesionálne odborné a flexibilné služby za veľmi priaznivé ceny. Vážime si Vašu dôveru, vystupujeme na trhu pod vlastnou značkou C&D Services, ktorá je chránená ochrannou známkou, vybudovali sme si v našej brandži dobré meno pod vlastnou značkou a sme na ňu patrične hrdí. Staviame na odbornosti, kvalite, profesionalite a flexibilite. Spokojní klienti sú naším najlepším odporúčaním, stačí si pozrieť odkazy na referencie pri poskytovaní služieb pre našich klientov v časti REFERENCIE

 

REGION ZĽAVA  

-  pre interné semináre u klienta, určené  pre firmy so sídlom do 30 km od Trnavy bez nákladov na dopravu pri skupine s minimálnym počtom 4 účastníkov.

 

VERNOSTNÁ ZĽAVA 

- pre verných klientov, automatický nárok klientovi priznávame a oznamujeme.

 

ŠTVRTÝ ZDARMA 

- pre všeobecné semináre, pri prihlásení 4 osôb z jednej firmy je účasť štvrtého zdarma (zľava 25 %z ceny seminára).

 

INDIVIDUÁLNE ZĽAVY 

- poskytujeme pri podpise rámcovej zmluvy o poskytovaní colného a daňového poradenstva k odbornému vzdelávaniu pracovníkov k colnej a daňovej problematike.

 

Naša flexibilita spočíva v prispôsobení sa požiadavkám a potrebám klienta s ohľadom na zmennosť, čo umožňuje rozdelenie účastníkov na viaceré skupiny. To umožňuje individuálny prístup a riešenie špecifických požiadaviek a potrieb klienta pri prispôsobení termínu konania, času konania (dopoludnia, popoludní), rozdelenie na viac dní a pod. To všetko bez navýšenia nákladov na konanie vzdelávacej aktivity.

 

V rámci firemného odborného vzdelávania kladieme dôraz na interaktívnu formu priebehu odborného vzdelávania, ktoré obsahujú prípadové štúdie, modelové situácie, uvádzanie príkladov z aplikačnej praxe, individuálnu a tímovú prácu v rámci riešených úloh, písomné testy a pod. Interaktívna forma je vedená s využitím videoprojekcie, účastníci tak majú možnosť na základe následnej analýzy takejto prezentácie získať spätnú väzbu ako od lektora, tak tiež od ostatných kolegov. Realizácia odborného vzdelávania je možná v sídle Vašej spoločnosti, alebo v mieste vybranom Vašou spoločnosťou, alebo Vám ponúkneme konanie v príjemnom horskom prostredí s wellness službami, blízkym aquaparkom a výbornou kuchyňou pri jednodennom či viacdennom vzdelávacom programe.

 

Po identifikácií vašich potrieb a požiadaviek Vám vypracujeme cenovú ponuku k realizácií odborného vzdelávania, ktorú Vám zašleme. Klientom odporúčame zvoliť optimálny počet účastníkov pre tento druh odborného vzdelávania, kde odporúčame skupinu 6-12 účastníkov. V prípade požiadaviek klienta upravíme prostredie, témy a časovú dotáciu  tak, aby zodpovedalo veľkosti vzdelávanej cieľovej skupiny. Preferujeme kvalitu odborného vzdelávania a dosiahnutie požadovaného efektu pre klienta.

 

Náš odborný konzultant v rámci ponúkanej ceny: 

  • prekonzultuje náplň a zameranie odborného vzdelávania
  • prekonzultuje časovú dotáciu na semináre, kurzy a tréningy
  • identifikuje formu (tlačená, elektronická) študijných materiálov, podkladov pre účastníkov
  • prekonzultuje čas a miesto kde sa budú realizovať odborné semináre (štandardne od 9.00 do 15.00 h.), výhoda absolútneho prispôsobenia požiadavkám klienta,
  • identifikuje účastníkov - menný zoznam s uvedením pracovného zaradenia, mena, priezviska, titulu
  • zabezpečí vystavenie osvedčenia o absolvovaní osobitne na meno každého účastníka
  • poskytne konzultácie počas, ako aj po skončení seminára k danej téme ako aj súvisiacim témam
  • vyhodnotí spätnú väzbu prostredníctvom dotazníka spokojnosti
  • zhodnotí participáciu účastníkov, výsledky a dosiahnutie cieľa odborného vzdelávania