Získate bonusy ako náš klient

Vyberte si Vašu zľavu, prečo platíte iným za odborné služby nehorázne vysoké sumy, ak môžete získať profesionálne odborné a flexibilné služby za primerané ceny. Vážime si Vašu dôveru, vystupujeme na trhu pod vlastnou značkou C&D Services, ktorá je chránená ochrannou známkou, vybudovali sme si v našej brandži dobré meno pod vlastnou značkou a sme na ňu patrične hrdí. Staviame na odbornosti, kvalite, profesionalite a flexibilite. Spokojní klienti sú naším najlepším odporúčaním, stačí si pozrieť odkazy na referencie pri poskytovaní služieb pre našich klientov v časti REFERENCIE

 

Zľava na online semináre  

pre konanie ON LINE formou môžete získať zľavu až do 50 % z jeho súčasne ceny. Túto zľavu si môžete uplatniť až do tejto výšky počas trvania opatrení, ktoré prijala vláda SR a vyhlásil ich UVZ SR a to od 10.3.2020 a následne sú platné až do odvolania počas trvania koronakrízy. 

Snažíme sa týmto vychádzať v ústrety podnikateľskej sfére, ale tiež samoplátcom - fyzickým osobám, aby mohli využiť čas počas trvania opatrení zmysluplne a súčasne zľavami podporujeme podnikateľov v ich úsilí pri zabezpečovaní chodu ich vlastných prevádzok a firiem, nakoľko získajú odborné vzdelanie a možnosti konzultácií za lepších podmienok. 

Každú požiadavku posudzujeme individuálne a zohľadňujeme viacero faktorov, preto poprosíme o pochopenie v našom úsilí. 

 

Región zľava  

pre interné semináre u klienta, určené  pre firmy so sídlom do 30 km od Trnavy bez nákladov na dopravu pri skupine s minimálnym počtom 4 účastníkov.

 

Zľava pre stálych klientov 

poskytujeme stálym klientom ako pri všeobecnej, internej tak i ON LINE forme vzdelávania.   

 

Štvrtý zdarma  

pre všeobecné semináre prezenčnou formou, pri prihlásení 4 osôb z jednej firmy je účasť štvrtého zdarma (zľava 25 %z ceny seminára).

 

Individuálne zľavy 

poskytujeme pri podpise rámcovej zmluvy o poskytovaní colného a daňového poradenstva - kde získate BONUS v podobe individuálnej zľavy. 

 

 • naša flexibilita spočíva v prispôsobení sa požiadavkám a potrebám klienta
 • umožníme rozdelenie účastníkov na viaceré skupiny 
 • máme individuálny prístup k riešeniu špecifických požiadaviek a potrieb klienta
 • prispôsobíme termín konania, čas konania (dopoludnia, popoludní), 
 • umožníme rozdelenie konania na viac dní 
 • prispôsobíme obsah na mieru Vaším potrebám a požiadavkám
 • žiadne náklady neplatíte navyše

 

 

V rámci firemného odborného vzdelávania kladieme dôraz na interaktívnu formu priebehu odborného vzdelávania, ktoré obsahujú prípadové štúdie, modelové situácie, uvádzanie príkladov z aplikačnej praxe, individuálnu a tímovú prácu v rámci riešených úloh. Interaktívna forma je vedená s využitím videoprojekcie, účastníci tak majú možnosť na základe následnej analýzy takejto prezentácie získať spätnú väzbu ako od lektora, tak navzájom od kolegov. Realizácia odborného vzdelávania je možná ako ON LINE formou na diaľku, tak v sídle Vašej spoločnosti osobnou účasťou na všeobecne prístupnej forme v skupine max. do 8 osôb, alebo INTERNOU formou vo Vašej firme, či v mieste vybranom Vašou spoločnosťou. 

Po identifikácií Vašich potrieb a požiadaviek Vám vypracujeme cenovú ponuku k realizácií odborného vzdelávania, ktorú Vám zašleme. Klientom odporúčame zvoliť optimálny počet účastníkov pre tento druh odborného vzdelávania, čo je do 12 účastníkov. Pre väčšie skupiny rozdelíme konanie po dohode na viac dní. V prípade požiadaviek klienta upravíme prostredie, témy a časovú dotáciu  tak, aby zodpovedalo veľkosti vzdelávanej cieľovej skupiny. Preferujeme kvalitu odborného vzdelávania a dosiahnutie požadovaného efektu pre klienta.

 

Náš odborný konzultant v rámci ponúkanej ceny: 

 • prekonzultuje náplň a zameranie odborného vzdelávania
 • prekonzultuje časovú dotáciu na semináre, kurzy a tréningy
 • identifikuje formu (tlačená, elektronická) študijných materiálov, podkladov pre účastníkov
 • prekonzultuje čas a miesto kde sa budú realizovať odborné semináre (štandardne od 9.00 do 15.00 h.), výhoda absolútneho prispôsobenia požiadavkám klienta,
 • identifikuje účastníkov - menný zoznam s uvedením pracovného zaradenia, mena, priezviska, titulu
 • zabezpečí vystavenie osvedčenia o absolvovaní osobitne na meno každého účastníka
 • poskytne konzultácie počas, ako aj po skončení seminára k danej téme ako aj súvisiacim témam
 • vyhodnotí spätnú väzbu prostredníctvom dotazníka spokojnosti
 • zhodnotí participáciu účastníkov, výsledky a dosiahnutie cieľa odborného vzdelávania