Odborné semináre a webináre 2021

Počas trvania opatrení realizujeme všetky školenia a kurzy prezenčnou formou ako aj formou webinárov cez ON LINE zdieľané pripojenie. V závislosti na vývoji aktuálnej epidemiologickej situácie môže byť konanie prezenčnou formou pozastavené.  

 • Prihláste sa cez ON LINE PRIHLÁŠKU na úvodnej stránke,  
 • Pokyny pošleme len prihláseným účastníkom,
 • ON LINE odkiaľkoľvek, bez nutnosti cestovania. 
 •  
 • Cena zahŕňa: 
 • základný podklad k danej téme v pdf formáte - platí zákaz kopírovania, šírenia bez písomného súhlasu autora a posyktovania tretím osobám 
 • osvedčenie vystavujeme len pri zadaní požiadavky bezodplatne, inak len za poplatok:
 • vystavenie osvedčenia - za poplatok 20 EUR v SK jazyku - doručenie v pdf formáte bezplatne (poštovné, balné, strata času + 5 EUR) - jhe zahrnuté v cenen všeobecnej formy, pri individuálnej na vyžiadanie
 • vystavenie osvedčenia - za poplatok 50 EUR v cudzom jazyku - doručenie v pdf formáte bezplatne (poštovné, balné, strata času + 5 EUR)
 • vystavenie duplikátu alebo náhradného osvedčenia, ja dodatočne bez predchdázajúcej požiadavky: 
 • - za poplatok 20 EUR v SK jazyku - doručenie v pdf formáte bezplatne (poštovné, balné, strata času + 5 EUR)
 • - za poplatok 50 EUR v cudzom jazyku - doručenie v pdf formáte bezplatne (poštovné, balné, strata času + 5 EUR)
 • lehota pre vystavenie osvedčenia nie je určená, vyhradzujeme si právo vystaviť osvedčenie podľa aktuálnych prevádzkových pomerov, najneskôr však 6 mesiacov po termíne realizácie
 • základné konzultácie po skončení seminára, kurzu bez časového obmedzenia
 • konzutácie a poradenstvo nad základné Vám onámime a v prípade záujmu Vám vypracujeme cenovú ponuku
 • odoslaním prihlášky súhlasíte s našimi vyššie uvedeným a OPPV  

Ceny sú bez DPH. Pozri OPPV nájdete TU.  

 
Odborné colné semináre C&D Services
 

dátum 

názov seminára

miesto

 


OKTÓBER

 

5.10.

Colné konanie pri dovoze a vývoze, 125 €

Trnava

6.10.

Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov, 125 €

Trnava

7.10.

Intrastat-SK 2021 - viac než len o štatistike, 125 €

Trnava

12.10.

Incoterms 2020 - výklad medzin. obchodných podmienok, 125 € 

Trnava

13.10.

Zákon o spotrebnej dani z elektriny, uhlia, zemného plynu, 125 €

Trnava

14.10.

Colná problematika pre logistiku, 125 €

Trnava

19.10.

Schválený hospodársky subjekt - AEO povolenie, 125 €

Trnava

20.10.

Obchodník s vybraným minerálnym olejom, 125 €

Trnava

21.10.

Kontrola exportu položiek s dvojakým použitím, 125 € 

Trnava

26.10.

Colné zatriedenie a colná hodnota, 125 €

Trnava

27.10.

Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov, 125 € 

Trnava

28.10.

Preferenčný pôvod v medzinárodnom obchode, 125 €

Trnava

 


NOVEMBER

 

2.11.

Medzinárodné zasielateľstvo a colná problematika, 125 €

Trnava

3.11.

Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja, 125 €

Trnava

4.11.

Intrastat-SK 2021 - viac než len o štatistike, 125 €

Trnava

9.-11.11.

Základný odborný colný kurz - minimum colného deklaranta, 465 € 

Trnava

16.11.

Colná problematika medzi EÚ a UK, 125  

Trnava

18.11.

Incoterms 2020 - výklad medzin. obchodných podmienok, 125 € 

Trnava

23.11.

Colné zatriedenie a colná hodnota, 125 €

Trnava

24.11.

Zákon o spotrebnej dani z elektriny, uhlia, zemného plynu, 125 €

Trnava

25.11.

Colné konanie pri dovoze a vývoze, 125 €

Trnava

30.11.

Práva a povinnosti deklaranta a colného zástupcu

Trnava

 


DECEMBER

 

1.12.

Elektronická evidencia - predaj a distribúcia SBL, 125 €

Trnava

2.12.

Incoterms 2020 - výklad medzin. obchodných podmienok, 125 € 

Trnava

7.12.

Colné kontroly, kontroly po prepustení a audity, 125 €

Trnava

8.12.

Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov, 125 € 

Trnava

9.12.

Intrastat-SK 2021 - viac než len o štatistike, 125 €

Trnava

14.12.

Medzinárodné zasielateľstvo a colná problematika, 125 €

Trnava

15.12.

Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja, 125 €

Trnava

16.12. 

Colná problematika pre logistiku, 125 €

Trnava

21.12.

Colné zatriedenie a colná hodnota, 125 €

Trnava

22.12.

Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov, 125 €

Trnava

23.12.

Preferenčný pôvod v medzinárodnom obchode, 125 €

Trnava

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prihláste sa cez ON LINE PRIHLÁŠKA v úvode webu

otázky mailom na cdservices zavináč cdservices bodka sk

 

 

 

 

 

 

Cenová ponuka k internému semináru

Žiadam o zaslanie nezáväznej cenovej ponuky ku konaniu interného seminára. Vyplňte všetky údaje.