Odborné semináre 2023

Semináre, školenia a kurzy realizujeme prezenčne i dištančne. 

Podľa aktuálnej epidemiologickej situácie môže byť  konanie prezenčnou formou pozastavené. 

Prihláste sa cez ON LINE PRIHLÁŠKU na úvodnej stránke,  

 • Pokyny pošleme len prihláseným účastníkom,
 • ON LINE odkiaľkoľvek, bez nutnosti cestovania. 
 •  
 • Cena zahŕňa: 
 • základný podklad k danej téme v pdf formáte - platí zákaz kopírovania, šírenia bez písomného súhlasu autora a poskytovania tretím osobám - inak sa dopúšťate porušenia zákona a autorských práv, čím sa vystavíte sankciám a trestnému stíhaniu 
 • osvedčenie vystavujeme bezodplatne (je zahrnuté v cene všeobecnej formy, pri individuálnej na vyžiadanie)
 • osvedčenie za poplatok:
 • - 10 EUR v SK jazyku - doručenie v pdf formáte bezplatne (poštovné, balné, strata času + 5 EUR) 
 • - 20 EUR v cudzom jazyku - doručenie v pdf formáte bezplatne (poštovné, balné, strata času + 5 EUR)
 • vystavenie duplikátu alebo náhradného osvedčenia, aj dodatočne: 
 • - 20 EUR v SK jazyku - doručenie v pdf formáte bezplatne (poštovné, balné, strata času + 5 EUR)
 • - 50 EUR v cudzom jazyku - doručenie v pdf formáte bezplatne (poštovné, balné, strata času + 5 EUR)
 • lehota pre vystavenie osvedčenia nie je určená, vyhradzujeme si právo vystaviť osvedčenie podľa aktuálnych prevádzkových pomerov, najneskôr však 6 mesiacov po termíne realizácie
 • základné konzultácie po skončení seminára, kurzu bez časového obmedzenia
 • konzutácie a poradenstvo nad základné Vám oznámime a v prípade záujmu Vám vypracujeme cenovú ponuku
 • odoslaním prihlášky súhlasíte s našimi vyššie uvedenými OPPV  

Ceny sú bez DPH. Pozri OPPV nájdete TU.  

 
 

Prihláste sa cez ON LINE PRIHLÁŠKA v úvode webu

otázky mailom na cdservices zavináč cdservices bodka sk
 
Ceny: 1 dňové semináre - 140 EUR bez DPH, 4 dňový kurz OCKD - 600 EUR bez DPH. 
Konanie prezenčne v sídle firmy v Trnave, dištančne možné po dohode kedykoľvek. 
 
  JANUÁR  
3.1. Schválený hospodársky subjekt - certifikácia AEO Trnava
4.1. Kontrolné známky - SBL a tabakové výrobky Trnava
5.1. Colné konanie pri dovoze a vývoze Trnava
10.1. Práva a povinnosti deklaranta a colného zástupcu Trnava
11.1. Distribútor, predajca a spotrebiteľ pohonných látok Trnava
12.1. INTRASTAT-SK - spravodajská povinnosť pre rok 2023 Trnava
17.1. Medzinárodné zasielateľstvo a colná problematika Trnava
18.1. Zákon o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu Trnava
19.1.  Nové postbrexitové náležitosti pri EX z EÚ a IM do UK a zhoda po 1.1.2023  Trnava
24.1. Incoterms 2020 - medzinárodné obchodné podmienky Trnava
25.1. Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja Trnava
26.1. Dodávateľské vyhlásenia v obchodnej praxi Trnava
31.1. Colná problematika pre logistiku Trnava
 
FEBRUÁR 
 
1.2. Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov Trnava
2.2. Incoterms 2020 - medzinárodné obchodné podmienky Trnava
7.2. Colné konanie pri dovoze a vývoze Trnava
8.2. Obchodník s vybraným minerálnym olejom Trnava
9.2. INTRASTAT-SK - spravodajská povinnosť pre rok 2023 Trnava
14.2. Colné zatriedenie a colná hodnota Trnava
15.2. Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov Trnava
16.2. Colná problematika pre logistiku Trnava
21.2. Medzinárodné zasielateľstvo a colná problematika Trnava
22.2. Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja Trnava
23.2. Preferenčný pôvod v medzinárodnom obchode Trnava
28.2. Incoterms 2020 - medzinárodné obchodné podmienky Trnava
 
MAREC
 
1.3. Zákon o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu Trnava
2.3. INTRASTAT-SK - spravodajská povinnosť pre rok 2023 Trnava
7.-10.3. Odborný colný kurz deklaranta (4 dni) Trnava
14.3. Colné konanie pri dovoze a vývoze Trnava
15.3. Distribútor, predajca a spotrebiteľ pohonných látok Trnava
16.3. TARIC, colný sadzobník a colné zatriedenie tovaru Trnava
21.3. Incoterms 2020 - medzinárodné obchodné podmienky Trnava
22.3. Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov Trnava
23.3. Colná problematika pre logistiku Trnava
28.3. Colné zatriedenie a colná hodnota Trnava
29.3. Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja Trnava
30.3. Výklad pravidiel pôvodu pre obchodnú prax Trnava
 
APRÍL
 
4.4. Medzinárodné zasielateľstvo a colná problematika Trnava
5.4. Zákon o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu Trnava
6.4. Dodávateľské vyhlásenia v obchodnej praxi Trnava
11.4. Colná problematika pre logistiku Trnava
12.4. Obchodník s vybraným minerálnym olejom Trnava
13.4. INTRASTAT-SK - spravodajská povinnosť pre rok 2023 Trnava
18.4. Colné konanie pri dovoze a vývoze Trnava
19.4. Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov Trnava
20.4. Dohovor CMR, nákladný list CMR Trnava
25.4. Incoterms 2020 - medzinárodné obchodné podmienky Trnava
26.4. Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov Trnava
27.4. Dôkazy o pôvode tovaru Trnava
 
MÁJ
 
2.5. Medzinárodné zasielateľstvo a colná problematika Trnava
3.5. Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja Trnava
4.5. Incoterms 2020 - medzinárodné obchodné podmienky Trnava
9.5. Colné zatriedenie a colná hodnota Trnava
10.5. Zákon o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu Trnava
11.5. INTRASTAT-SK - spravodajská povinnosť pre rok 2023 Trnava
16.5. Colná problematika pre logistiku Trnava
17.5. Kontrolné známky - SBL a tabakové výrobky Trnava
18.5. Preferenčný pôvod v medzinárodnom obchode Trnava
23.5. Colné konanie pri dovoze a vývoze Trnava
24.5. Distribútor, predajca a spotrebiteľ pohonných látok Trnava
25.5. Kontrola vývozov položiek s dvojakým použitím Trnava
30.5. Incoterms 2020 - medzinárodné obchodné podmienky Trnava
31.5. Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov Trnava
 
JÚN
 
1.6. Colná problematika pre logistiku Trnava
6.6. Medzinárodné zasielateľstvo a colná problematika Trnava
7.6. Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja Trnava
8.6. INTRASTAT-SK - spravodajská povinnosť pre rok 2023 Trnava
13.-16.6. Odborný colný kurz deklaranta (4 dni) Trnava
20.6. Colné konanie pri dovoze a vývoze Trnava
21.6. Zákon o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu Trnava
22.6. Dodávateľské vyhlásenia v obchodnej praxi Trnava
27.6. Incoterms 2020 - medzinárodné obchodné podmienky Trnava
28.6. Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov Trnava
29.6. Colné formality dovozné a vývozné Trnava
 

Prihláste sa cez ON LINE PRIHLÁŠKA v úvode webu

otázky mailom na cdservices zavináč cdservices bodka sk

 

Cenová ponuka k internému semináru

Žiadam o zaslanie nezáväznej cenovej ponuky ku konaniu interného seminára. Vyplňte všetky údaje.