Odborné semináre 2022

Semináre, školenia a kurzy realizujeme prezenčnou formou ako aj dištančne. V závislosti na vývoji aktuálnej epidemiologickej situácie môže byť  konanie prezenčnou formou pozastavené, prípadne opäť otvorené v súlade s platnou právnou úpravou.   

 • Prihláste sa cez ON LINE PRIHLÁŠKU na úvodnej stránke,  
 • Pokyny pošleme len prihláseným účastníkom,
 • ON LINE odkiaľkoľvek, bez nutnosti cestovania. 
 •  
 • Cena zahŕňa: 
 • základný podklad k danej téme v pdf formáte - platí zákaz kopírovania, šírenia bez písomného súhlasu autora a posyktovania tretím osobám 
 • osvedčenie vystavujeme len pri zadaní požiadavky bezodplatne, inak len za poplatok:
 • vystavenie osvedčenia - za poplatok 20 EUR v SK jazyku - doručenie v pdf formáte bezplatne (poštovné, balné, strata času + 5 EUR) - je zahrnuté v cene všeobecnej formy, pri individuálnej na vyžiadanie
 • vystavenie osvedčenia - za poplatok 50 EUR v cudzom jazyku - doručenie v pdf formáte bezplatne (poštovné, balné, strata času + 5 EUR)
 • vystavenie duplikátu alebo náhradného osvedčenia, aj dodatočne bez predchdázajúcej požiadavky: 
 • - za poplatok 20 EUR v SK jazyku - doručenie v pdf formáte bezplatne (poštovné, balné, strata času + 5 EUR)
 • - za poplatok 50 EUR v cudzom jazyku - doručenie v pdf formáte bezplatne (poštovné, balné, strata času + 5 EUR)
 • lehota pre vystavenie osvedčenia nie je určená, vyhradzujeme si právo vystaviť osvedčenie podľa aktuálnych prevádzkových pomerov, najneskôr však 6 mesiacov po termíne realizácie
 • základné konzultácie po skončení seminára, kurzu bez časového obmedzenia
 • konzutácie a poradenstvo nad základné Vám oznámime a v prípade záujmu Vám vypracujeme cenovú ponuku
 • odoslaním prihlášky súhlasíte s našimi vyššie uvedenými OPPV  

Ceny sú bez DPH. Pozri OPPV nájdete TU.  

 
 

Prihláste sa cez ON LINE PRIHLÁŠKA v úvode webu

otázky mailom na cdservices zavináč cdservices bodka sk
 
Ceny: 1 dňové semináre - 140 EUR bez DPH, 4 dňový kurz OCKD - 600 EUR bez DPH. 
Konanie prezenčne v sídle firmy v Trnave, dištančne možné po dohode kedykoľvek. 
 
  AUGUST  
2.8. Dohovor CMR, nákladný list CMR  140,00
3.8. Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov 140,00
4.8. Colné konanie pri dovoze a vývoze 140,00
9.8. Colná problematika pre logistiku 140,00
10.8. Distribútor, predajca a spotrebiteľ pohonných látok 140,00
11.8. Intrastat-SK 2022 po novom - zásadné systémové zmeny 140,00
16.8. Colné zatriedenie a colná hodnota  140,00
17.8. Kontrolné známky - SBL a tabakové výrobky 140,00
18.8. Incoterms 2020 - medzinárodné obchodné podmienky  140,00
22.-25.8. Odborný colný kurz deklaranta (4 dni) 600,00
30.8. Medzinárodné zasielateľstvo a colná problematika 140,00
31.8. Dodávateľské vyhlásenia na určenie pôvodu - ich vyhotovenie a použitie  140,00
  SEPTEMBER  
6.9. Schválený hospodársky subjekt - certifikácia AEO 140,00
7.9.  Zákon o spotrebnej dani z elektriny, uhlia, zemného plynu  140,00
8.9. Intrastat-SK 2022 po novom - zásadné systémové zmeny 140,00
13.9. Colné konanie pri dovoze a vývoze 140,00
14.9. Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov  140,00
20.9. Medzinárodné zasielateľstvo a colná problematika 140,00
21.9. Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja 140,00
22.9. Preferenčný pôvod v medzinárodnom obchode 140,00
27.9.  Colné zatriedenie a colná hodnota   140,00
28.9. Obchodník s vybraným minerálnym olejom 140,00
29.9. Incoterms 2020 - medzinárodné obchodné podmienky  140,00
  OKTÓBER  
4.10. Colná problematika pre logistiku 140,00
5.10. Distribútor, predajca a spotrebiteľ pohonných látok 140,00
6.10. Dohovor CMR a nákladný list CMR 140,00
11.10. Medzinárodné zasielateľstvo a colná problematika 140,00
12.10. Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov 140,00
13.10. Intrastat-SK 2022 po novom - zásadné systémové zmeny 140,00
17.-20.10. Odborný colný kurz deklaranta (4 dni) 600,00
25.10. Colné konanie pri dovoze a vývoze 140,00
26.10. Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov  140,00
27.10. Incoterms 2020 - medzinárodné obchodné podmienky  140,00
  NOVEMBER  
2.11. Zákon o spotrebnej dani z elektriny, uhlia, zemného plynu 140,00
3.11. Colné konanie pri dovoze a vývoze 140,00
8.11. Medzinárodné zasielateľstvo a colná problematika 140,00
9.11. Elektronická evidencia - predaj a distribúcia SBL 140,00
10.11. Intrastat-SK 2022 po novom - zásadné systémové zmeny 140,00
15.11. Colné zatriedenie a colná hodnota  140,00
16.11. Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja 140,00
22.11. Schválený hospodársky subjekt - certifikácia AEO 140,00
23.11. Obchodník s vybraným minerálnym olejom 140,00
24.11. Preferenčný pôvod v medzinárodnom obchode 140,00
29.11. Colná problematika pre logistiku 140,00
30.11. Distribútor, predajca a spotrebiteľ pohonných látok 140,00
  DECEMBER  
1.12. Dodávateľské vyhlásenia na určenie pôvodu - ich vyhotovenie a použitie  140,00
6.12. Medzinárodné zasielateľstvo a colná problematika 140,00
7.12. Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov  140,00
8.12. Intrastat-SK 2022 po novom - zásadné systémové zmeny 140,00
13.-15.12. Odborný colný kurz deklaranta (4 dni) 600,00
20.12. Colná problematika pre logistiku 140,00
21.12. Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja 140,00
22.12. Incoterms 2020 - medzinárodné obchodné podmienky  140,00
 

ceny sú uvedené bez DPH

Prihláste sa cez ON LINE PRIHLÁŠKA v úvode webu

otázky mailom na cdservices zavináč cdservices bodka sk

 

Cenová ponuka k internému semináru

Žiadam o zaslanie nezáväznej cenovej ponuky ku konaniu interného seminára. Vyplňte všetky údaje.