AKTUÁLNE ODBORNÉ SEMINÁRE 2019

Hľadáte vhodný termín, iný než sú v našej ponuke, alebo máte záujem o konanie daného vzdelávania u vás vo firme, napíšte nám svoju požiadavku, navrhnite termín, miesto a vyžiadajte si cenovú ponuku k internej forme vyplnením formulára, ktorý nájdete pod tabuľkou s termínmi z našej ponuky.  V cene každého seminára je zahrnutý: študijný materiál, občerstvenie + obed (všeobecná / individuálna forma v C&D Services), osvedčenie. Ceny sú uvedené bez DPH. Platné obchodné podmienky pre vzdelávanie (OPPV) nájdete TU.     

 
 
     Prihláste sa vyplnením a odoslaním formulára na úvodnej stránke. Ďakujeme. 
                                                https://www.cdservices.sk/
                     Vaše otázky posielajte mailom na cdservices@cdservices.sk
Dňa                                           JANUÁR 2019                            EUR Kde
03.01. Aktuálne colné predpisy 2019 120 € Trnava
08.01.  Colné právo EÚ a SR  120 € Trnava
09.01. Elektronická evidencia - predaj a distribúcia SBL 120 € Trnava
10.01. INTRASTAT-SK  2019 - viac než len o štatistike 120 € Trnava
14.01. BREXIT & COLNÉ POSTUPY   80 € Trnava
15.01. Medzinárodné zasielateľstvo a colná problematika 120 € Trnava
16.01. Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja 120 € Trnava
17.01. Colný sadzobník a zmeny kombinovanej nomenklatúry 2019 120 € Trnava
22.01. Colná problematika pre logistiku 120 € Trnava
23.01. Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov  120 € Trnava
24.01. Pravidlá pôvodu - Level 1 - Výklad pravdiel, pôvodné výrobky  120 € Trnava
28.01. BREXIT & COLNÉ POSTUPY    80 € Bratislava
29.01. Colnotarifné zatriedenie, postup, príklady, návody  120 € Trnava
30.01. Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov 120 € Trnava
31.01. INCOTERMS 2010 - medzinárodné dodacie doložky 120 € Trnava
 Prihláste sa vyplnením a odoslaním formulára na úvodnej stránke. Ďakujeme. 
                                                https://www.cdservices.sk/
                     Vaše otázky posielajte mailom na cdservices@cdservices.sk
Dňa                                           FEBRUÁR 2019                            EUR Kde
05.02. Práva a povinnosti deklaranta 120 € Trnava
06.02. Zákon o spotrebnej dani z elektriny, uhlia, zemného plynu 120 € Trnava
07.02. Colné hodnotenie (právne texty, poznámky, komentáre, závery, rozsudky) 120 € Trnava
12.02. Colné konanie pri dovoze a vývoze 120 € Trnava
13.02. Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja 120 € Trnava
14.02. INTRASTAT-SK 2019 - viac než len o štatistike 120 € Trnava
18.02. BREXIT & COLNÉ POSTUPY  80 € Trnava
19.02. Medzinárodné zasielateľstvo a colná problematika 120 € Trnava
20.02. Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov  120 € Trnava
21.02. Colnotarifné zatriedenie a pôvod tovaru 120 € Trnava
26.02. INCOTERMS 2010 - medzinárodné dodacie doložky 120 € Trnava
27.02. Distribútor PL, predajca PL a spotrebiteľ pohonných látok 120 € Trnava
28.02. Colná problematika pre logistiku 120 € Trnava
Prihláste sa vyplnením a odoslaním formulára na úvodnej stránke. Ďakujeme. 
                                                https://www.cdservices.sk/
                     Vaše otázky posielajte mailom na cdservices@cdservices.sk
Dňa                                           MAREC 2019                            EUR Kde
05.03. Colné kontroly, kontroly po prepustení a audity 120 € Trnava
06.03. Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov 120 € Trnava
07.03. Pravidlá pôvodu - Level 2 - Dôkazy o pôvode 120 € Trnava
12.03. Colné právo EÚ a SR 120 € Trnava
13.03. Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja 120 € Trnava
14.03. Colné konanie pri dovoze a vývoze 120 € Trnava
19.03. BREXIT & COLNÉ POSTUPY  80 € Bratislava
19.03.   Colná hodnota a colnotarifné zatriedenie   120 € Trnava
20.03. Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov  120 € Trnava
21.03. INCOTERMS 2010 - medzinárodné dodacie doložky 120 € Trnava
25.03. BREXIT & COLNÉ POSTUPY  80 € Trnava
26.-28.03. Základný odborný colný kurz-minimum colného deklaranta  450 € Trnava
Prihláste sa vyplnením a odoslaním formulára na úvodnej stránke. Ďakujeme. 
                                                https://www.cdservices.sk/
                     Vaše otázky posielajte mailom na cdservices@cdservices.sk
Dňa                                           APRÍL 2019                            EUR Kde
02.04. Schválený hospodársky subjekt - AEO Certifikácia 120 € Trnava
03.04. Distribútor PL, predajca PL a spotrebiteľ pohonných látok 120 € Trnava
04.04.  Preferenčný pôvod tovaru v medzinárodnom obchode  120 € Trnava
09.04. Medzinárodné zasielateľstvo a colná problematika 120 € Trnava
10.04. Zákon o spotrebnej dani z elektriny, uhlia, zemného plynu 120 € Trnava
11.04. INTRASTAT-SK 2019 - viac než len o štatistike 120 € Trnava
15.04. BREXIT & COLNÉ POSTUPY   80 € Trnava
16.04. Colné konanie pri dovoze a vývoze 120 € Trnava
17.04 Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja 120 € Trnava
18.04. INCOTERMS 2010 - medzinárodné dodacie doložky 120 € Trnava
23.04. Colnotarifné zatriedenie, postup, príklady, návody  120 € Trnava
24.04. Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov 120 € Trnava
25.04.  Colný kódex Únie a colné predpisy komplexne  120 € Trnava
 
30.04. Colná problematika pre logistiku 120 €  Trnava
Prihláste sa vyplnením a odoslaním formulára na úvodnej stránke. Ďakujeme. 
                                                https://www.cdservices.sk/
                     Vaše otázky posielajte mailom na cdservices@cdservices.sk
Dňa                                           MÁJ 2019                            EUR Kde
02.05. INTRASTAT-SK 2019 - viac než len o štatistike 120 € Trnava
07.05. Colné kontroly, kontroly po prepustení a audity 120 € Trnava
09.05. Kontrola exportu položiek s dvojakým použitím 120 € Trnava
14.05. Práva a povinnosti deklaranta 120 € Trnava
15.05. Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja 120 € Trnava
16.05. Pravidlá pôvodu - Level 3 - Dodávateľské vyhlásenia 120 € Trnava
21.05. BREXIT & COLNÉ POSTUPY   80 € Bratislava
21.05. INCOTERMS 2010 - medzinárodné dodacie doložky 120 € Trnava
22.05. Zákon o spotrebnej dani z elektriny, uhlia, zemného plynu 120 € Trnava
23.05. Colná problematika pre logistiku 120 € Trnava
28.05. Medzinárodné zasielateľstvo a colná problematika 120 € Trnava
29.05. Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov 120 € Trnava
30.05. Schválený hospodársky subjekt - AEO Certifikácia 120 € Trnava
     Prihláste sa vyplnením a odoslaním formulára na úvodnej stránke. Ďakujeme. 
                                                https://www.cdservices.sk/
               Vaše otázky posielajte mailom na cdservices@cdservices.sk
Dňa                                           JÚN 2019                            EUR Kde
04.06 Colné právo EÚ a SR 120 € Trnava
05.06. Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov  120 € Trnava
06.06. Colnotarifné zatriedenie, postup, príklady, návody 120 € Trnava
11.06. INCOTERMS 2010 - medzinárodné dodacie doložky 120 € Trnava
12.06. Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja 120 € Trnava
13.06. Dohovor CMR, nákladný list CMR, colné predpisy 2019 120 € Trnava
18.-20.06. Základný odborný colný kurz-minimum colného deklaranta 450 € Trnava
25.06. Colná problematika pre logistiku 120 € Trnava
26.06. Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov 120 € Trnava
27.06. Preferenčný pôvod tovaru v medzinárodnom obchode 120 € Trnava

 

Cenová ponuka k internému semináru

Žiadam o zaslanie nezáväznej cenovej ponuky ku konaniu interného seminára. Vyplňte všetky údaje.