Odborné semináre 

Semináre, školenia a kurzy realizujeme prezenčne (všeobecne, interne) a dištančne, aj individuálne.

Všeobecná forma prezenčne sa koná v Trnave, v nižšie zverejnených termínoch.  
Dištančná forma sa koná po vzájomnej dohode kedykoľvek i mimo vyhlásených termínov cez ON LINE pripojenie na diaľku.
Interná forma sa koná v priamo u klienta v jeho prietoroch vo vopred dohodnutom termíne. 
Všetky tri formy je možné absolvovať ako ucelným skupinám, jednotlivcom a tiež individuálne po vzájomnej dohode.

 

Prihláste sa cez ON LINE PRIHLÁŠKU na úvodnej stránke,  Pokyny k účasti pošleme len prihláseným účastníkom,  ON LINE sa pripojíte odkiaľkoľvek, bez nutnosti cestovania. Ceny sú bez DPH. Pozri OPPV nájdete TU. 

 • Cena zahŕňa: 
 • základný podklad k danej téme v pdf formáte - platí zákaz kopírovania, vereného šírenia bez písomného súhlasu autora a poskytovania tretím osobám - inak sa dopúšťate porušenia zákona a autorských práv, čím sa vystavíte sankciám a trestnému stíhaniu 
 • osvedčenie vystavujeme bezodplatne (je zahrnuté v cene všeobecnej formy - prezenčnej i dištančenj, pri individuálnej na vyžiadanie)
 • inak vystvaujeme osvedčenie za poplatok:
 • - 10 EUR v SK jazyku - doručenie v pdf formáte bezplatne (poštovné, balné, strata času + 5 EUR) 
 • - 20 EUR v cudzom jazyku - doručenie v pdf formáte bezplatne (poštovné, balné, strata času + 5 EUR)
 • vystavenie duplikátu alebo náhradného osvedčenia, aj dodatočne: 
 • - 20 EUR v SK jazyku - doručenie v pdf formáte bezplatne (poštovné, balné, strata času + 5 EUR)
 • - 50 EUR v cudzom jazyku - doručenie v pdf formáte bezplatne (poštovné, balné, strata času + 5 EUR)
 • lehota pre vystavenie osvedčenia nie je určená, vyhradzujeme si právo vystaviť osvedčenie podľa aktuálnych prevádzkových pomerov, najneskôr však 6 mesiacov po termíne realizácie
 • základné konzultácie po skončení seminára, kurzu bez časového obmedzenia
 • konzutácie a poradenstvo nad základné Vám oznámime a v prípade záujmu Vám vypracujeme cenovú ponuku
 • odoslaním prihlášky súhlasíte s našimi vyššie uvedenými OPPV  

Prihláste sa cez ON LINE PRIHLÁŠKA v úvode webu

VIAC INFORMÁCIÍ otázky adresujte mailom na cdservices@cdservices.sk 
 
ROK 2023
Ceny: 1 dňové semináre - 140 EUR bez DPH, 4 dňový kurz OCKD - 600 EUR bez DPH. 
 
 
ROK 2024
Ceny: 1 dňové semináre - 180 EUR bez DPH, 4 dňový kurz OCKD - 780 EUR bez DPH. 
 
  JANUÁR  
2.1. Schválený hospodársky subjekt - certifikácia AEO Trnava
3.1. Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov  Trnava
4.1. Colné konanie pri dovoze a vývoze Trnava
9.1. Práva a povinnosti deklaranta a colného zástupcu Trnava
10.1. Distribútor, predajca a spotrebiteľ pohonných látok Trnava
11.1. Uhlíkové clo a mechanizmus CBAM ("ako podať právu") - NOVINKA webinár
16.1. Medzinárodné zasielateľstvo a colná problematika Trnava
17.1. Zákon o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu Trnava
18.1. INTRASTAT-SK - spravodajská povinnosť pre rok 2024 Trnava
23.1. INCOTERMS 2020 - medzinárodné obchodné podmienky  Trnava
24.1. Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja Trnava
25.1. Dodávateľské vyhlásenia v obchodnej praxi Trnava
30.1. Colná problematika pre logistiku Trnava
31.1. Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov  Trnava
  MÁJ  
1.5. Sviatok práce - štátny sviatok   
2.5. Preferenčný pôvod v medzinárodnom obchode Trnava
7.5. Colné hodnota  a colná zatriedenie Trnava
8.5. Deň víťazstva nad fašizmom - štátny sviatok   
9.5. INCOTERMS 2020 - medzinárodné obchodné podmienky Trnava
14.5. Colné konanie pri dovoze a vývoze Trnava
15.5. Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja Trnava
16.5. INTRASTAT-SK - spravodajská povinnosť pre rok 2024 Trnava
21.5. Colná problematika pre logistiku Trnava
22.5. Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov Trnava
23.5. Colné zatriedenie a pôvod tovaru Trnava
28.5. INCOTERMS 2020 - medzinárodné obchodné podmienky  Trnava
29.5. Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov  Trnava
30.5. Colná problematika pre logistiku Trnava

Cenová ponuka k internému semináru

Žiadam o zaslanie nezáväznej cenovej ponuky ku konaniu interného seminára. Vyplňte všetky údaje.