Odborné semináre 2022

Od 1.3. realizujeme semináre, školenia a kurzy formou prezenčnou formou i prostredníctvom webinárov. V závislosti na vývoji aktuálnej epidemiologickej situácie môže byť prípadne konanie prezenčnou formou pozastavené, prípadne opäť otvorené v súlade s platnou právnou úpravou.   

 • Prihláste sa cez ON LINE PRIHLÁŠKU na úvodnej stránke,  
 • Pokyny pošleme len prihláseným účastníkom,
 • ON LINE odkiaľkoľvek, bez nutnosti cestovania. 
 •  
 • Cena zahŕňa: 
 • základný podklad k danej téme v pdf formáte - platí zákaz kopírovania, šírenia bez písomného súhlasu autora a posyktovania tretím osobám 
 • osvedčenie vystavujeme len pri zadaní požiadavky bezodplatne, inak len za poplatok:
 • vystavenie osvedčenia - za poplatok 20 EUR v SK jazyku - doručenie v pdf formáte bezplatne (poštovné, balné, strata času + 5 EUR) - jhe zahrnuté v cenen všeobecnej formy, pri individuálnej na vyžiadanie
 • vystavenie osvedčenia - za poplatok 50 EUR v cudzom jazyku - doručenie v pdf formáte bezplatne (poštovné, balné, strata času + 5 EUR)
 • vystavenie duplikátu alebo náhradného osvedčenia, ja dodatočne bez predchdázajúcej požiadavky: 
 • - za poplatok 20 EUR v SK jazyku - doručenie v pdf formáte bezplatne (poštovné, balné, strata času + 5 EUR)
 • - za poplatok 50 EUR v cudzom jazyku - doručenie v pdf formáte bezplatne (poštovné, balné, strata času + 5 EUR)
 • lehota pre vystavenie osvedčenia nie je určená, vyhradzujeme si právo vystaviť osvedčenie podľa aktuálnych prevádzkových pomerov, najneskôr však 6 mesiacov po termíne realizácie
 • základné konzultácie po skončení seminára, kurzu bez časového obmedzenia
 • konzutácie a poradenstvo nad základné Vám onámime a v prípade záujmu Vám vypracujeme cenovú ponuku
 • odoslaním prihlášky súhlasíte s našimi vyššie uvedeným a OPPV  

Ceny sú bez DPH. Pozri OPPV nájdete TU.  

 
 

Prihláste sa cez ON LINE PRIHLÁŠKA v úvode webu

otázky mailom na cdservices zavináč cdservices bodka sk
 

MÁJ 2022

3.5. Medzinárodné zasielateľstvo a colná problematika 125 €
4.5. Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja 125 €
5.5. Intrastat-SK 2022 po novom - zásadné zmeny 125 €
10.5. Colná problematika pre logistiku 125 €
11.5. Zákon o spotrebnej dani z elektriny, uhlia, zemného plynu 125 €
12.5. Kontrola exportu položiek s dvojakým použitím 125 €
17.5. Schválený hospodársky subjekt - AEO povolenie 125 €
18.5. Kontrolné známky - SBL a tabakové výrobky 125 €
19.5. Incoterms 2020 - výklad medzinár. obchodných podmienok 125 €
24.5. Colné zatriedenie a colná hodnota 125 €
25.5. Obchodník s vybraným minerálnym olejom 125 €
26.5. Colné konanie pri dovoze a vývoze 125 €
31.5. Práva a povinnosti deklaranta a colného zástupcu 125 €

JÚN 2022

1.6. Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov 125 €
2.6. Colná problematika pre logistiku 125 €
7.6. Colné kontroly, kontroly po prepustení a audity 125 €
8.6. Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja 125 €
9.6. Intrastat-SK 2022 po novom - zásadné zmeny 125 €
13.-16.6. Odborný colný kurz deklaranta  (4 dni) 540 €
21.6. Colné zatriedenie a colná hodnota 125 €
22.6. Zákon o spotrebnej dani z elektriny, uhlia, zemného plynu 125 €
23.6. Preferenčný pôvod v medzinárodnom obchode 125 €
28.6. Colné konanie pri dovoze a vývoze 125 €
29.6. Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov 125 €
30.6. Incoterms 2020 - výklad medzinár. obchodných podmienok 125 €

Prihláste sa cez ON LINE PRIHLÁŠKA v úvode webu

otázky mailom na cdservices zavináč cdservices bodka sk

 

Cenová ponuka k internému semináru

Žiadam o zaslanie nezáväznej cenovej ponuky ku konaniu interného seminára. Vyplňte všetky údaje.