Elektronická komunikácia s colnými úradmi v Slovenskej republike

Комплексное оснащение всех формальностей, касающихся электронных средств связи;
Мы поставляем передовые электронные подписи и квалификационный сертификат от центра сертификации;
Регистрация в одном окне, соответственно. регулировка использования передовых электронных подписей в связи с финансовым управлением СР;
Мы поставляем уполномоченным таможенным программное обеспечение;
Мы обеспечим установку, настройку и программное обеспечение испытаний авторинга;
Мы обучаем брокер для работы с разрешенным программным обеспечением.Комплексное оснащение всех формальностей, касающихся электронных средств связи;
  • Zabezpečíme pre klienta zaručený elektronický podpis a kvalifikovaný certifikát od certifikačnej autority;
  • Zaregistrujeme klienta v CEP, EORI;
  • Komplexne zabezpečíme pre našich klientiov všetky náležitosti pre realizáciu elektronickej komunikácie s colnými úradmi; 
  • Dodáme oprávnený colné autorizovaný colný software; 
  • Nainštalujeme priamo u Vás vo firme colný software, nakonfigurujeme a otestujeme funkčnosť Vášho systému;
  • Zaškolíme Vašich pracovníkov na prácu s autorizovaným softvérom.
Predpoklady pre elektronickú komunikáciu s colnými úradmi:
 
1. Registrácia EORI
2. Registrácia v CEP (centrálny elektornický priečinok
3. Zodpovedajúci hardware (PC)
4. Spoľahlivé pripojenie na internet
5. Autorizovaný software
6. Vyškolený a odborne spôsobilý pracovník v colnej problematike
7. ZEP (zaručený elektorinický podpis)