Preferenčný pôvod v medzinárodnom obchode

Preferenčný pôvod v medzinárodnom obchode

Termíny konania: https://www.cdservices.sk/seminare/aktualne-terminy/

Interná forma: na objednávku kedykoľvek po dohode priamo u Vás

ON LINE forma: na objednávku kedykoľvek cez zdieľané pripojenie 

    https://www.cdservices.sk/kontakt/

 

Cieľ seminára: prevedieme Vás krok za krokom problematikou preferenčného pôvodu tovaru s praktickými príkladmi riešenia prípadov z aplikačnej praxe. Naučíme Vás správne vystaviť dôkazy pôvodu v Európskej únií, dozviete sa o preferenčnom rámci obchodovania medzi Európskou úniou a inými krajinami. Spoznáte možnosti využitia preferenčných výhod, súčasne Vás naučíme ako zistíte, či máte a kedy na ne nárok. Dozviete sa aké sú možnosti kumulácie, aplikácie zjednodušení, či ako správne vystaviť dodávateľské vyhlásenie. Predchádzajte vzniku incidentov, ušetrite čas, prostriedky prijatím včasných opatrení cez nastavenie Vášho systému. Vyškolíme Vašich pracovníkov, aby správne aplikovali pravidlá preferenčného pôvodu tovaru pri dovoze, resp. vývoze a získali pre Váš tovar konkurenčnú výhodu a ušetrili nemalé finančné prostriedky.

Cieľová skupina:  obchodné subjekty, podnikatelia, obchodujúci s krajinami mimo Európskej únie, dovozcovia, vývozcovia, výrobcovia, distribútori, obchodné zastúpenia, spracovatelia, dodávatelia, odberatelia, colný deklaranti, obchodníci, manažéri, advokáti a zástupcovia v colnom konaní.   

Program seminára:  

 1. Preferenčné systémy Európskej únie, dôkazy pôvodu, schválený vývozca, kumulácia
 1. Preferenčné systémy Európskej únie, zmluvné – dvojstranné, mnohostranné, jednostranné - nerecipročné 
 2. Podmienky získania preferenčného pôvodu, dostatočné spracovanie, minimálne operácie
 3. Dôkazy preferenčného pôvodu tovar
 4. Kumulácia tovaru n na báze zhodnosti pravidiel pôvodu
 5. Zjednodušený postup pri potvrdzovaní pôvodu tovaru, schválený vývozca
 1. Najčastejšie pochybenia, podporné dokumenty, následná verifikácia
 1. Chyby v preferenčných dokladoch a najčastejšie nedostatky u schválených vývozcov
 2. Dôvody, ktoré vedú k neuznaniu preferenčných dokladov
 3. Možné úpravy pri vystavovaní preferenčných dokladov
 4. Vystavovanie dodávateľských vyhlásení
 5. Verifikácia dodávateľského vyhlásenia, verifikačné konanie - tlačivo INF 4
 6. Záväzné informácie o pôvode tovaru
 7. Diskusia, otázky a odpovede

VIAC TU