ZÁKONY O SPOTREBNÝCH DANIACH - ZMENY V ROKU 2022

ZÁKONY O SPOTREBNÝCH DANIACH - ZMENY V ROKU 2022

Ucelené informácie o novelách zákonov o spotrebnej dani. Účastníci sa dozvedia  informácie o dôvodoch potreby prijatia novely, o jej dosahu na činnosť daňových subjektov s uceleným výkladom každej zmeny. V cene: študijné materiály, občerstvenie, obed, osvedčenie. VIAC TU.