SPOTREBITEĽSKÉ BALENIE LIEHU - DISTRIBÚCIA

SPOTREBITEĽSKÉ BALENIE LIEHU - DISTRIBÚCIA

Kto je oprávnený k distribúcií SBL, spôsob podávania hlásení a ako generovať správy xml? Okrem toho aj § 54 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov, o povolení, evidencii, sankciách. V cene: študijné materiály, občerstvenie, obed, osvedčenie. VIAC TU.