Priezvisko Meno II

Riaditeľ spoločnosti:

Telefón: +421 905 172872

E-mail: jozef.vasko@cdservices.sk