Výklad pravidiel pôvodu pre obchodnú prax

Výklad pravidiel pôvodu pre obchodnú prax

Termíny konania: https://www.cdservices.sk/seminare/aktualne-terminy/   

Interná forma: na objednávku kedykoľvek po dohode priamo u Vás

ON LINE forma: na objednávku kedykoľvek cez zdieľané pripojenie

     https://www.cdservices.sk/kontakt/

 

Cieľ seminára: odborný seminár venovaný problematike pôvodu tovaru pre uľahčenie obchodovania sa tovarom. Vývozcovia - dozviete sa ako požiadať o zodpovedajúci dôkaz (osvedčenie) o pôvode a či plníte kritériá pre priznanie preferenčného pôvodu. Dovozcovia - dozviete sa ako uplatniť nárok na preferenčné zaobchádzanie, aký druh dôkazu pôvodu predložiť pri colnom konaní. Či, ako, kedy získať zjednodušený postup schválený vývozca. Kódy a dôkazy pri uplatnení nároku na priznanie preferencie. Odborný lektor Mgr. Jozef Vaško, em. h.c.i. Vám odpovie na otázky i po skončení odborného seminára. 

Cieľová skupina: odporúčame pre výrobcov, obchodníkov, nákup/predaj, dovozcov, vývozcov, zasielateľov, colné deklarácie, colných zástupcov, logistických operátorov, začínajúcich podnikateľov v zahraničnom obchode, colných manažérov, pracovníci zodpovedný za styk s colným zástupcom.  

Program seminára:

 1. O čom hovoria pravidlá pôvodu, vymedzenie pojmov,
 2. Ako rozoznám kedy ide o nepreferenčný alebo preferenčný pôvod?
 3. Kedy má nepreferenčný pôvod svoje opodstatnenie?
 4. Ako postupovať pri určení pôvodu?
 5. Podlieha môj tovar preferenčnému zaobchádzaniu, uplatnenie nároku na preferenciu pri dovoze?
 6. Medzinárodné dohody a preferencie, systém GSP a autonómne preferencie, kódy a druhy osvedčení,
 7. Aké kritériá pre priznanie preferenčného pôvodu musia byť splnené pri vývoze?
 8. Aké základné pravidlá sa uplatňujú pri určení pôvodu v závislosti od výrobku:
  • Pravidlo pridanej hodnoty (hodnotové pravidlo),
  • Pravidlo tarifného skoku (zmena HS kódu – 4/6 miesta),
  • Výroba z určitých výrobkov (špecifické spracovateľské operácie),
  • Opracovanie / spracovanie úplne získaných materiálov.
 9. Čo sa považuje za minimálne / jednoduché operácie ako nedostatočné k priznaniu pôvodu tovaru,
 10. Čo sa považuje za dostatočné opracovanie / spracovanie pre priznanie pôvodu tovaru,
 11. Schválený vývozca, dodatočné vystavenie, podporné doklady a dodávateľské vyhlásenia,
 12. Kumulácia, určujúce jednotky, náhradné diely, súpravy, neutrálne prvky,
 13. Diskusia, otázky a odpovede na otázky.

VIAC TU