Následná kontrola - audit

Následná kontrola - audit

 

Seminár určený pre firmy, ktoré obchodujú s tretími krajinami mimo EÚ, kedy Finančné riaditeľstvo SR podrobuje tieto subjekty tzv. následným kontrolám - auditom. Naučíme Vás aké povinnosti a práva máte ako subjekt podrobovaný takejto kontrole, ako predchádzať dôsledkom sankcií v súvislosti s vykonávaním colného auditu v rámci následnej kontroly. Pripravte sa na vykonanie auditu zo strany Finančného riaditeľstva SR. Všeobecná forma cena 90 EUR,Interná forma + náklady na dopravu. V cene materiály, obed, osvedčenie. VIAC TU.