MINERÁLNE OLEJE - OBCHODNÍK S VYBRANÝM MO

MINERÁLNE OLEJE - OBCHODNÍK S VYBRANÝM MO

Podmienky povolenia obchodovania s minerálnym olejom. Právny rámec podľa zák. č. 98/2004 Z. z. o SPD z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov. Povolenie, evidencie, sankcie, zaradenie do evidencie. V cene: študijné materiály, občerstvenie, obed, osvedčenie. VIAC TU.