KONTROLNÉ ZNÁMKY - SBL A TABAKOVÉ VÝROBKY

KONTROLNÉ ZNÁMKY - SBL A TABAKOVÉ VÝROBKY

Systém objednávania, posudzovania, tlače, distribúcie a použitia kontrolných známok určených na označovanie spotrebiteľského balenia liehu a spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov - Informačný systém na odber kontrolných známok a na oznamovanie údajov odberateľom kontrolných známok - ISKZ. V cene: študijné materiály, občerstvenie, obed, osvedčenie. VIAC TU.