INTRASTAT

Jednodňový seminár; 9.00 - 15.00 h.; naučíme Vás spracovávať hlásenia pri prijatí a odoslaní v súlade s platnou legislatívou, ukážeme ktoré sú colné a daňové územia Spoločenstva, základy zatrieďovania do podpoložiek colného sadzobníka, vysvatlíme štatút Spoločenstva a pôvod tovaru. Cena 78 EUR (všeobecná forma). Interné + doprava do miesta konania. VIAC TU.