Incoterms 2020 - výklad obchodných podmienok

Incoterms 2020 - výklad obchodných podmienok

Termíny konania: https://www.cdservices.sk/seminare/aktualne-terminy/  

  Interná forma: kedykoľvek po vzájomnej dohode priamo u Vás

  ON LINE forma: kedykoľvek po dohode cez zdieľané pripojenie

     https://www.cdservices.sk/kontakt/

 

Odborný seminár venovaný používaniu nových medzinárodných pravidiel pre výklad obchodných podmienok (International Commercial Terms) podľa úpravy pravidiel vydaných Medzinárodnou obchodnou komorou INCOTERMS 2020, ktoré sa v praxi aplikujú s účinnosťou od 1.1.2020.. Pravidlá sa aplikujú v praxi podľa znenia štandardov vydaných Medzinárodnou obchodnou komorou v Paríži. Ich cieľom je uľahčenie domáceho i medzinárodného  obchodu podľa štandardov, ktoré riešia a určujú najmä prechod nákladov z predávajúceho na kupujúceho a prechod rizík z titulu poškodenia alebo straty tovaru počas prepravy. Vďaka prehľadnej úprave, našim dlhoročným skúsenostiam a prezentovaniu pravidiel v súvislostiach ako s colnými, tak prepravnými a logistickými procesmi, účastníci získajú komplexný a ucelený prehľad. O INCOTERMS 2020 sa dozviete pútavou formou. Správne určenie, dohodnutie, použitie pravidla dohodnutého obchodníkmi už pri uzatvorení samotnej obchodnej transakcie šetrí čas, náklady, nespôsobuje incidenty pre prechode nákladov a rizika najmä pri preprave a colných formalitách na hranici i vo vnútrozemí, poskytuje právny a organizačný rámec pre správny a nerušený priebeh obchodnej transakcie.

Cieľ seminára: poskytnúť účastníkom podrobné informácie potrebné pri uzatváraní obchodov a realizácií obchodných transakcií pri nákupe a predaji a preprave svojich produktov. Dozviete sa presné definovanie podmienok obchodu, kto a kedy znáša náklady na dopravu, poistenie tovaru, škody za poškodenie počas prepravy, podmienky realizácie obchodu z pohľadu práv a povinností zmluvných strán, štandardy Medzinárodnej obchodnej komory v Paríži.

Cieľová skupina: najmä obchodníci, pracovníci nákupu, predaja, finančných oddelení, účtovníkov, colných deklarantov, pracovníkov logistiky, špedičných spoločností, disponentov. Je určený pre tých, ktorí potrebujú získať potrebný prehľad a orientáciu vo využívaní doložiek pri uzatváraní kontraktov, obchodných zmlúv, prepravných a prepravno-obstarávateľských zmlúv. Vhodné pre stupeň znalostí: začiatočníci, mierne pokročilí.

Obsah:

 1. Čo stanovujú pravidlá Incoterms 2020
 2. Čo nestanovujú pravidlá Incoterms 2020
 3. Ako najlepšie zapracovať pravidlá Incoterms 2020
 4. Riziko pri dodaní a nákladoch v pravidlách Incoterms 2020
 5. Čo vyplýva z pravidiel Incoterms 2020 pre dopravcu
 6. Pravidlá kúpnej zmluvy a ich vzťah k iným zmluvám
 7. Rozdelenie pravidiel Inocterms 2020:  pre námornú/vnútrozemskú vodnú dopravu a pre všetky druhy dopravy (univerzálne)
 8. Postup podľa pravidiel Incoterms 2020
 9. Rozdiely medzi Incoterms 2010 a Incoterms 2020
 10. Riziká aplikácie rôznych variant pravidiel Incoterms 2020
 11. Znenie a výklad univerzálnych pravidiel Incoterms 2020 (EXW, FCA, CPT,CIP, DAP, DPU, DDP)
 12. Znenie a výklad pravidiel pre vodnú/námornú dopravu Incoterms 2020 (FAS, FOB, CFR, CIF)
 13. Výklad povinností predávajúceho a kupujúceho – všetky pravidlá
 14. Diskusia a odpovede

 

VIAC TU