Incoterms 2010 - medzinárodné obchodné doložky

Incoterms 2010 - medzinárodné obchodné doložky

Termíny konania: https://www.cdservices.sk/seminare/aktualne-terminy/  

Interná forma: na objednávku kedykoľvek po dohode priamo u Vás

ON LINE forma: na objednávku kedykoľvek cez zdieľané pripojenie

    https://www.cdservices.sk/kontakt/

 

Odborný seminár venovaný používaniu medzinárodných obchodných doložiek (International Commercial Terms) v praxi podľa pravidiel a štandardov Medzinárodnej obchodnej komory so sídlom v Paríži. Uľahčujú využitím štandardov prechod nákladov a rizík z predávajúceho na kupujúceho vďaka prehľadnej úprave. Dozviete sa o nich pútavou formou a kedykoľvek máte možnosť si overiť jednoduchým spôsobom uplatnenie na konkrétnu transakciu. Jasná doložka dohodnutá pri uzatvorení obchodnej transakcie šetrí náklady, eliminuje riziká a dá rámec pre správny a nerušený priebeh obchodnej transakcii.

Cieľ seminára: poskytnúť účastníkom podrobné informácie potrebné pri uzatváraní obchodov a realizácií obchodných transakcií pri nákupe a predaji a preprave svojich produktov. Dozviete sa presné definovanie podmienok obchodu, kto a kedy znáša náklady na dopravu , poistenie tovaru a škody za poškodenie počas prepravy, podmienky realizácie obchodu z pohľadu práv a povinností zmluvných strán, štandardy Medzinárodnej obchodnej komory v Paríži.

Cieľová skupina: obchodníci, pracovníci nákupu, predaja, finančných oddelení, účtovníkov, colných deklarantov, pracovníkov logistiky, špedičných spoločností, disponentov. Je určený pre tých, ktorí potrebujú získať potrebný prehľad a orientáciu vo využívaní doložiek pri uzatváraní kontraktov, obchodných zmlúv, prepravných a prepravno-obstarávateľských zmlúv. Vhodné pre stupeň znalostí: začiatočníci, mierne pokročilí.

Obsah:

1. Medzinárodné pravidlá pre výklad dodacích podmienok

2. Čo sú dodacie podmienky, ich význam a používanie v obchodnej praxi 

3. Rozdelenie dodacích podmienok podľa skupín a druhu dopravy

4. Výklad pravidiel s príkladmi z praxe  

5. Povinnosti predávajúceho a kupujúceho u každej doložky

6. Zodpovednosť za dodanie a prevzatie tovaru

7. Dodacie lehoty pre zmluvné strany

8. Prechod vlastníckych práv k tovaru

9. Miesto prechodu nákladov na dopravu a prechodu rizika

10. Určenie zodpovednosti za stratu, zničenie, poškodenie, znehodnotenie tovaru počas prepravy

11. Vplyv podmienok na clo a DPH

12. Vplyv dodacích podmienok na realizáciu obchodu od jeho uzavretia cez dopravu až po dodanie tovaru

13. Diskusia, otázky a odpovede

VIAC TU