ELEKTRONICKÁ EVIDENCIA - PREDAJ A DISTRIBÚCIA SBL

ELEKTRONICKÁ EVIDENCIA - PREDAJ A DISTRIBÚCIA SBL

Jednodňový seminár so zameraním na výklad § 54 zákona č. 530/2011 Z.z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov  a ako vykonávať elektronické vedenie evidencií, elektronické podávanie hlásení , aké prípadné sankcie hrozia za nevedenie evidencií .  V cene: študijné materiály, občerstvenie, obed, osvedčenie. VIAC TU.