Colný režim 42 00 a DPH pri dovoze - NOVÉ !!!

Colný režim 42 00 a DPH pri dovoze - NOVÉ !!!

Jednodňový seminár sprístupní a vysvetlí problematiku v súvislosti s DPH pri dovoze tovaru, objasní vhodné a správne využitie colného režimu 42 00,  poukáže na súčasné a budúce zmeny v zákone o DPH, ktoré sa týkajú uvedenej oblasti. Poskytne základné informácie pre dobrú orientáciu v spleti colných a daňových predpisov a ich uplatňovania v praxi. Poskytne praktické užitočné informácie o ich aplikovaní v praxi, uvedie výhody a nevýhody, naučí ako eliminovať možné riziká, opíše možnosti využitia v praxi.Cena je 100 EUR. V cene je študijný materiál, občerstvenie, obed, osvedčenie. VIAC TU.