ZÁKLADNÝ ODBORNÝ COLNÝ KURZ - minimum colného deklaranta

ZÁKLADNÝ ODBORNÝ COLNÝ KURZ - minimum colného deklaranta

Kurz je určený pre všetkých záujemcov, začiatočníkov a mierne pokročilých, o prácu vo funkcií colného deklaranta.  V rámci kurzu naši odborní lektori pripravia absolventov k zodpovednému výkonu funkcie colného deklaranta. Naučíte sa postupovať v súlade s platnou colnou legislatívou, získate prehľad a orientáciu v colných predpisoch, ich štruktúre, zoznámime Vás s aktuálnymi i pripravovanými zmenami, oboznámite a naučíte uplatňovať colné formality v colnom konaní pri dovoze, vývoze, tranzite. Získate znalosti z vyplňovania colných vyhlásení, zjednodušených postupov, elektronickej komunikácie s colným úradom.  Vysvetlíme správnu aplikáciu k pravidlám pôvodu a veľa iných potrebných a dôležitých informácii a zručností. Colná problematika je veľmi rozsiahla a náročná a vyžaduje si systematické vzdelávanie. Naši lektori sú skúsení odborníci z colnej praxe z dlhoročnými lektorskými skúsenosťami. Kurz prebieha ucelene v trvaní troch dní, denne 9.00 - 16.00 h. V cene: študijný materiál, občerstvenie, obed, osvedčenie. VIAC TU.