Dohovor CMR, nákladný list CMR

Dohovor CMR, nákladný list CMR

Termíny konania: https://www.cdservices.sk/seminare/aktualne-terminy/ 

Interná forma: na objednávku kedykoľvek po dohode priamo u Vás

ON LINE forma: na objednávku kedykoľvek cez zdieľané pripojenie

 https://www.cdservices.sk/kontakt/

 

Cieľ seminára:  jednodňový seminár venovaný výkladu ustanovení Dohovoru CMR a používaniu nákladného listu CMR. Okrem iného sa venuje podmienkam prepravy, udalostiach pri preprave, uzatvoreniu zmluvy o preprave a inému. Účastníkom budú prezentované informácie na praktických prípadoch a keďže ide o medzinárodnú prepravu, tak aj súvislosti s colnými predpismi a čo všetko z nich pre dopravcov v cestnej nákladnej doprave vyplýva.

Cieľová skupina: seminár je určený pre dopravcov, majiteľov prepravných a špedičných spoločností, vodičov medzinárodnej kamiónovej dopravy, disponentov, pracovníkov logistiky, zasielateľských firiem, prevádzkovateľov colných skladov, distribútorov, colných deklarácií ako aj pracovníkov inbound a outbound oddelení v logistických centrách, všetkých ktorí nejakým spôsobom prichádzajú do styku s nákladnými listami CMR a zabezpečujú vybavovanie zásielok v medzinárodnej kamiónovej doprave.

Program seminára:

 1. Rozsah platnosti Dohovoru CMR
 2. Osoby za ktoré dopravca zodpovedá
 3. Uzavretie a vykonávanie prepravnej zmluvy
 4. Vystavenie, vyplnenie, použitie nákladného listu CMR
 5. Odoslanie a dodanie tovaru
 6. Začatie prepravy
 7. Udalosti počas prepravy
 8. Povinnosti dopravcu
 9. Výhrady dopravcu (vodiča)
 10. Zodpovednosť dopravcu za poškodenie alebo stratu tovaru
 11. Reklamácie a žaloby
 12. Preprava vykonávaná niekoľkými dopravcami
 13. Neplatnosť dojednaní v rozpore s Dohovorom CMR
 14. Poistenie tovaru a nákladu   
 15. Všeobecné prepravné podmienky
 16. Príklady z praxe a ich riešenie
 17. Diskusia, otázky a odpovede

 VIAC TU