Dohovor a nákladný list CMR - výklad a aplikácia

Dohovor a nákladný list CMR - výklad a aplikácia

Termíny konania: https://www.cdservices.sk/seminare/aktualne-terminy/ 

Interná forma: na objednávku kedykoľvek po dohode priamo u Vás

ON LINE forma: na objednávku kedykoľvek cez zdieľané pripojenie

 https://www.cdservices.sk/kontakt/

 

Cieľ seminára: výklad ustanovení Dohovoru CMR a jeho dodatkom a aplikácie jeho ustanovení v praxi. Objasníme, ktoré štáty sú zmluvnými stranami Dohovoru CMR. Vysvetlíme aká je zodpovednosť dopravcu za poškodenie alebo stratu zásielky/nákladu a objasníme vyviňujúce dôvody. Kto, kedy a ako vyplňuje a ako sa používa nákladný list CMR, aká je hranica zodpovednosti za stratu alebo poškodenie zásielky/nákladu a čím je určená. Viac o podmienkach prepravy, udalostiach pri preprave, uzatvoreniu zmluvy o preprave a súvislostiach s colným konaním a obchodnými podmienkami. Účastníkom budú prezentované informácie na prípadoch z aplikačnej praxe a keďže ide o medzinárodnú prepravu, tak aj súvislosti s colnými predpismi a čo všetko z nich pre dopravcov v cestnej nákladnej doprave vyplýva.

Cieľová skupina: seminár je určený pre dopravcov, majiteľov prepravných a špedičných spoločností, vodičov medzinárodnej kamiónovej dopravy, disponentov, pracovníkov logistiky, zasielateľských firiem, prevádzkovateľov colných skladov, distribútorov, colných deklarácií ako aj pracovníkov inbound a outbound oddelení v logistických centrách, všetkých ktorí nejakým spôsobom prichádzajú do styku s nákladnými listami CMR a zabezpečujú vybavovanie zásielok v medzinárodnej kamiónovej doprave.

Program seminára:

 1. Rozsah platnosti Dohovoru CMR
 2. Dodatky k Dohovoru CMR - zmeny čl. 23, e-NL
 3. Zmluvné strany Dohovoru CMR
 4. Zodpovednosť dopravcu a osoby za ktoré dopravca zodpovedá
 5. Uzavretie a vykonávanie prepravnej zmluvy
 6. Vystavenie, vyplnenie, použitie nákladného listu CMR
 7. Odoslanie a dodanie zásielky/nákladu 
 8. Začatie prepravy
 9. Udalosti počas prepravy
 10. Povinnosti dopravcu
 11. Výhrady dopravcu (vodiča)
 12. Zodpovednosť dopravcu za poškodenie alebo stratu zásielky/nákladu
 13. Prah zodpovednosti vyjadrený v SDR
 14. Reklamácie a žaloby
 15. Preprava vykonávaná niekoľkými dopravcami
 16. Kontrolné listy pri preprave do Veľkej Británie
 17. Poistenie zásielky/nákladu    
 18. Záverečná diskusia, otázky a odpovede

 VIAC TU