BREXIT & COLNÉ POSTUPY

BREXIT & COLNÉ POSTUPY

Termíny konania všeobecnej formy:  na objednávku  

Interná forma: na objednávku kedykoľvek po dohode priamo u Vás

 ON LINE forma: na objednávku kedykoľvek cez zdieľané pripojenie

    https://www.cdservices.sk/kontakt/

 

Cieľ seminára: odborný seminár, ktorý sa venuje špecifikám colných postupov uplatňovaných po 31.októbri 2019, odkedy sa Spojené kráľovstvo stane "treťou krajinou" vo vzťahu k ostatným krajinám EÚ. V rámci programu odborného seminára Vás prevedieme všetkými zákutiami od prechodného obdobia, cez časové lehoty až po aplikáciu colných postupov a príloh dohody medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom. Lektor zodpovie Vaše otázky a budete mať možnosť konzultácie s ním po skončení odborného seminára. 

Cieľová skupina: odporúčame pre výrobcov, dovozcov, vývozcov, zasielateľov, colné deklarácie, colných zástupcov, logistických operátorov, podnikateľov v zahraničnom obchode, colných manažérov, pracovníkov zodpovedných za styk s colnými zástupcami.

Program seminára:  

  1. BREXIT a zavedenie prechodného obdobia
  2. Riziká spojené s BREXITOM v uplatňovaní colných postupov  (platnosť AEO, EORIm, kumulácia pôvodu a iné)
  3. Časové lehoty pre dočasné uskladnenie, voľný obeh, osobitné colné režimy, vývoz a reexport
  4. Pokračovanie obehu tovaru umiestneného na trhu
  5. Štatút tovaru v Únii, zmeny v jeho preukazovaní 
  6. Predbežné colné vyhlásenie o vstupe a vyhlásenie pred odchodom
  7. Ukončenie dočasného uskladnenia alebo colných režimov
  8. Prístup k relevantným sieťam, informačným systémom a databázam
  9. Aplikácia príloh Dohody medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom
  10. Diskusia, otázky a odpoveď

Viac TU